A.3 Úvod do environmentální etiky

Lektor: Lukáš Kala

Rozsah: 120–180 minut

Forma: přednáška

Cílová skupina učitelů: ZŠ a SŠ

 

Při absolvování tohoto modulu by měli posluchači získat základní představu o tom, proč je příroda hodna etických ohledů. Účastníkům bude vysvětleno, kde hledat zdroj našich etických postojů a jak s nimi dále pracovat. Kurz rovněž představí některé typy environmentální etiky a budeme diskutovat o jejich realizovatelnosti v praktickém životě. Zamyslíme se také nad tím, jak „učit“ hodnotám.

FOTOGALERIE

Účastníci specializačního studiaZkoumáme v příroděPříroda je nejlepší učebnouŠkola hrouPřednášky

© LIPKA 2019