D.10 V zeměpise prakticky jinak

Lektor: Jiří Vorlíček

Rozsah: 90–180 minut

Forma: pracovní dílna (workshop)

Cílová skupina učitelů: ZŠ a SŠ

 

Zeměpis je svojí podstatou přímo předurčen k prolínání několika oborů. Seminář nabízí širokou plejádu metod založených na sociálním učení a aktivních metodách poznávání. Jedná se většinou o metody, projekty i hry a aktivity, jejichž cílem je nejen naplnit obtížně hodnotitelné komunikativní, sociální, učební a pracovní kompetence, ale také podpořit vytváření mentálních programů, které žáci využijí v interakcích osobního života. Mnohé metody vedou k přehodnocení způsobů hodnocení. Z některých vyplývá nevhodnost klasifikovat výsledky, a to především z důvodu, že známkování jen těžko podporuje vnitřní motivaci ke vzdělávání a jediný mentální program, který se zabudovává do mozku dítěte, je takový, že se učí pro známky. Postavení učitele přechází z klasické role do role manažerské a organizační.Účastníci semináře si prakticky vyzkoušejí různé metody výuky s následnou diskuzí nad jejich hodnocením i riziky.

 

Tvorba modulu byla podpořena projektem Praktická environmentální výchova pro pedagogy (reg. č. CZ.1.07/1.3.10/02.0044), který realizuje Lipka, a který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 


FOTOGALERIE

Účastníci specializačního studiaZkoumáme v příroděPříroda je nejlepší učebnouŠkola hrouPřednášky

© LIPKA 2019