D.12 Přírodovědné projekty

Lektor: Eva Trnová

Rozsah: 240–360 minut

Forma: přednáška, pracovní dílna (workshop)

Cílová skupina učitelů: 2. stupeň ZŠ a SŠ

 

Problematika projektové výuky je v souvislosti se školními vzdělávacími programy stále více diskutována. V semináři bude v úvodní teoretické části vysvětlena podstata projektové výuky a uveden přehled různých typů projektů. Na konkrétních projektech se účastníci seznámí s postupem při plánování, realizaci a hodnocení. Účastníkům budou předloženy ukázky různých projektů, aby získali náměty pro výuku. V rámci pracovní dílny si ve skupinách naplánují vlastní projekt, na kterém si prakticky ověří získané teoretické poznatky. V případě zájmu bude uvedena ukázka netradičního přírodovědného mezinárodního projektu, jehož realizace umožňuje propojení přírodních věd s výukou angličtiny a je silně motivační. Projekt byl realizován v prostředí e-Twinningu, proto mohou účastníci získat i nové informace o této možnosti spolupráce se zahraničními školami.

 

Tvorba modulu byla podpořena projektem Praktická environmentální výchova pro pedagogy (reg. č. CZ.1.07/1.3.10/02.0044), který realizuje Lipka, a který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 

 


FOTOGALERIE

Účastníci specializačního studiaZkoumáme v příroděPříroda je nejlepší učebnouŠkola hrouPřednášky

© LIPKA 2019