ZVÍŘATA, KTERÁ ZMĚNILA SVĚT

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Nejen králové a vynálezy se podíleli na utváření dějin. Svou roli měli i nenápadní živočichové. Budeme o nich přemýšlet jako o stavitelích, cestovatelích a popelářích. Jak vypadal život na planetě Zemi v minulosti? Kdo stojí za vznikem ostrovů? Jaká je role rozkladačů? Jak mohou nepůvodní druhy živočichů ovlivnit místo, ve kterém žijí?


Rozšířená anotace


V průběhu programu budeme hravou formou nahlížet na svět zvířat z různých pohledů. Podíváme se do historie planety Země a odhalíme jak se na ní vyvíjel život2 zvířat. Budeme zvířata zkoumat v roli stavitelů a hledat odpověď na otázku, zda jsou všechny významné stavby na Zemi pouze činností člověka nebo zda a jakým způsobem se na nich podíleli i živočichové. Zjistíme jakou roli hrají živočichové v koloběhu látek v přírodě. Na základě zkoumání života v kompostu budeme odhalovat jejich význam v roli rozkladačů. Žijí všichni živočichové stále na stejném místě? Z jakého důvodu a jakým způsobem se dostávají některé druhy i do jiných oblastí? V této části programu se žáci se seznámí s příběhem vybraným invazních druhů živočichů (králík divoký, ropucha obecná, mandelinka bramborová) a zjistí proč některá zvířata mimo svůj původní domov narušují místní ekosystémy.


Základní údaje o programu


Čas programu
2 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
4.–6. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků


Místo začátku a konce programu – popis místa


Požadavky na účastníky


Cíle programu


Environmentální rozměr programu


Výstupy
Žák/dítě:


Zařazení dle RVP


Vzdělávací oblast


Rozvíjené klíčové kompetence
    » VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

    © LIPKA 2018