HOŘKÁ CHUŤ ČOKOLÁDY

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Proč děti pěstující kakaové boby zřejmě nikdy čokoládu neochutnají? Představení problematiky dětské práce, začarovaného kruhu chudoby a dalších globálních problémů. Součástí programu jsou herní aktivity a diskuze.


Rozšířená anotace


Téměř každý z nás si rád alespoň jednou za čas osladí náročný den čtverečkem či rovnou celou tabulkou čokolády. Někdo raději v regále supermarketu sáhne po extra hořké se 70 % kakaa, někdo raději zvolí čokoládu bílou. Ale je to vůbec vlastně čokoláda?
Kakaové boby jsou klíčovou surovinou, bez níž by čokoláda nebyla čokoládou. Program má za cíl především informovat děti formou konkrétních příběhů a zážitků o tom, jak probíhá pěstování a následné zpracování kakaových bobů. Přišlo vám někdy jako dítěti každodenní vysedávání ve školních lavicích nuda? Nelíbila se vám barva tapet ve vašem pokoji? Možná je to ale něco, co si dítě stejného věku v Africe může představovat jen v tom nejrůžovějším snu.
Po absolvování programu si každý bude schopen uvědomit, jakým způsobem můžeme ovlivnit život dítěte daleko od nás třeba na Pobřeží Slonoviny výběrem toho, co skončí v našem nákupním košíku. Podporou společností jako je Fair Trade či tzv. „adopcí na dálku“ můžeme zlepšit životní úroveň obyvatel v rozvojových zemích.
Program je součástí vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku, který vytvořilo Centrum globálního rozvojového vzdělávání NaZemi.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
8.–9. ročník ZŠ, 1.–4. ročník SŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Lipka - pracoviště Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno-Jundrov. Program probíhá v interiéru, v učebnách Rozmarýnku.

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede studenty k pochopení globálních souvislostí mezi těmi, kteří se podílí na produkci kakaa a námi jako spotřebiteli. Osvětluje formy otrocké a dětské práce, která je stále v rozvojových zemích běžnou praxí ale i nutností.

Výstupy
Žák/dítě:
 • pochopí nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti,
 • pozná význam odpovědnosti za jednání společnosti i jednotlivce,
 • si uvědomí souvislostí mezi lokálními, regionálními a globálními problémy,
 • je veden k ovlivnění životního stylu a hodnotové orientace účastníků,
 • dokáže lépe komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, obhajovat a zdůvodňovat vlastní názory,
 • se naučí základních znalostí o různých etnických a kulturních skupinách žijících v různých částech Země a jejich vlivu na životní prostředí.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • Environmentální výchova, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí, Princip sociálního smíru a solidarity, Multikulturalita, Evropa a svět nás zajímají


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda/ Přírodopis, Zeměpis Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanské
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

© LIPKA 2018