O PŮVODU OBLEČENÍ 1 - NA VLNĚ S VLNOU

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Program představuje vlnu jako přírodní a obnovitelný materiál s úžasnými vlastnostmi. Seznámíme se s chovem ovcí, zkusíme si založit modelovou ovčí farmu. Naučíme se vlnu česat, spřádat a filcovat, zhotovíme si filcový výrobek a upředeme náramek.


Rozšířená anotace


Program začíná zahřívacími aktivitami, hrou na spolupráci a evokaci vlny. Dále následuje prezentace o chovu ovcí, informace získají žáci také zajímavou metodou využívající texty. Poté si žáci zkusí vytvořit plán ovčí farmy a prezentují jej. Formulují také přínosy pastvy ovcí pro krajinu. Podstatnou část programu tvoří výroby: filcování suché a mokré, česání vlny, její předení a tkaní. Na konci je zadán úkol na doma – inventura v šatníku.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
6.–9. ročník ZŠ, 1.–4. ročník SŠ

Optimální počet účastníků
10–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno-Pisárky, program probíhá v interiéru.

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina, pití


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáky k zamyšlení nad původem oblečení.

Výstupy
Žák/dítě:
 • popíše využití ovce pro člověka
 • pojmenují divoké předky ovce
 • navrhne provoz ovčí farmy
 • pracují s textem a popíše přínos pastvy na krajinu
 • pracuje s ovčí vlnou
 • vyrobí výrobek z vlny
 • vyjádří dojem z materiálu


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • Environmentální výchova/ Vztah člověka k prostředí, Lidské aktivity a problémy životního prostředí


Vzdělávací oblast
Člověk a společnost, Člověk a příroda

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence komunikativní
 • kompetence občanské
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

© LIPKA 2018