Metodický pokyn

Metodický pokyn novelizovaný MŠMT ČR v roce 2008 doporučuje školám a školským zařízením pověřit alespoň jednoho pedagogického pracovníka koordinací environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO). Od koordinátora EVVO se mimo jiné očekává, že:

 

  • navrhuje, případně realizuje školní ekologické aktivity,
  • spolupracuje s dalšími partnery školy, např. se středisky ekologické výchovy,
  • s kolegy ve škole řeší uplatňování environmentálního vzdělávání a výchovy v jejich výuce,
  • ostatním pracovníkům školy poskytuje konzultace a podporu v začlenění EVVO v okruhu jejich působnosti,
  • ve spolupráci se zaměstnanci školy připravuje dlouhodobý a roční program EVVO.

FOTOGALERIE

© LIPKA 2018