Účastníci prošli první částí labyrintu!

1. workshop k programu Škola pro udržitelný život je za námi!

 

16.–18. 10. 2017 proběhl na SEVERu v Horním Maršově první workshop k programu Škola pro udržitelný život pracujícím s metodikou místně zakotveného učení.

 

Sešlo se zde 11 nadšených otevřených a pracovitých pedagogů, kteří budou společně s dalšími zapojenými kolegy ověřovat metodiku přímo na svých školách.

 

Účastníci workshopu si vyzkoušeli na vlastní kůži nejen některé kroky, které budou se žáky ověřovat, ale dozvěděli se něco o facilitaci, reflexi, spolupráci a sami o sobě i svých metodicích.

 

A proč labyrint? Labyrint je jednotící symbolický prvek metodiky, a to jak pro žáky, tak pro učitele. Je to cesta programem Škola pro udržitelný život, je to osobní cesta každého žáka i zapojeného učitele. Je to něco, co provází každého z nás celým životem, pokud máme cíl.

Fotogalerie:


© LIPKA 2018