KONFERENCE VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŽIVOT ODPOVĚDNÝ K LIDEM A PŘÍRODĚ

Pozvánka | pROGRAM | PŘIHLÁŠKA | PŘIHLÁŠENÍ PŘÍSPĚVKU

 

Odpovědné chování k přírodě a lidem je takové chování, při němž člověk samostatně i ve spolupráci s druhými činí vědomá rozhodnutí, usilující o zlepšení kvality životního prostředí a kvality života na místní i globální úrovni. Vzdělávání zaměřené na odpovědné jednání k přírodě a lidem pomáhá žákům stát se aktivními občany.

 

Cílem konference je pojmenovat účinné výukové strategie, které rozvíjí odpovědné jednání, a navrhnout způsoby, jak překonat bariéry bránící jejich zapojení do vzdělávání. Otevíráme fórum klíčových aktérů – odborníků a zástupců institucí, které ovlivňují obsah a kvalitu vzdělávání. Jedině v plénu aktérů ze všech oblastí vzdělávacího systému se podaří najít účinná řešení pro potřebné změny.

 

Středa 18. září 2019 od 9.30 do 18.30 hod. (prezence od 9.00 hod.)

UHK, Hradec Králové

 

Kontaktní osoba:

Jiří Vorlíček, E: jiri.vorlicek(at)lipka.cz, T: 543 420 820, 736 473 730

 

 

PROGRAM

 

9.30

 

 

PŘIVÍTÁNÍ

PŘEDSTAVENÍ CÍLE A PROGRAMU KONFERENCE A PROJEKTU CIVIS

9.45

Hana Mikulicová

ODPOVĚDNÉ JEDNÁNÍ K PŘÍRODĚ I LIDEM

Co znamená odpovědné jednání jako cíl vzdělávání? Bude definována kompetence k odpovědnému jednání a  představeno Vývojové kontinuum.


10:05

Jan Činčera

VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ROZVÍJEJÍCÍ ODPOVĚDNÉ JEDNÁNÍ

Cílem příspěvku je pojmenovat strategie, které podporují vzdělávání k odpovědnému jednání, vyhodnotit  jejich dopad.


10.25

Jiří Kulich

CO NÁM NA CESTĚ BRÁNÍ

Jaké jsou překážky, které brání používat přístupy ve vzdělávání zaměřeném na odpovědné jednání?

Jak je možné je překonávat?


10.45

 

PROSTOR PRO DALŠÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Chcete k tématu přispět více, než vlastní účastí?

Zašlete svůj návrh (název a anotaci příspěvku) do 30. června pomocí FORMULÁŘE PRO PŘIHLÁŠENÍ PŘÍSPĚVKU.

 

O12:00 - 13:00 OBĚD

 

 

oooooooo13.00

WORLD CAFÉ

Vzájemné sdílení názorů a hledání způsobů, jak překonávat bariéry ve vzdělávání podporující odpovědné jednání.

15.00

PANELOVÁ DISKUSE S VÝZMANÝMI ZÁSTUPCI VE VZDĚLÁVÁNÍ

Představení výstupů z Wolrd Café, diksuse k řešení bariér ve vzdělávání.

17.00 SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ u sklenky vína.

 

 

PŘIHLÁŠKA

 

Účast na konferenci je zdarma.

Registrujte se prosím do 1. září pomocí elektronické PŘIHLÁŠKY.

 

 

 

PŘIHLÁŠENÍ PŘÍSPĚVKU

Máte zkušenosti s postupy rozvíjejícími odpovědné jednání vůči přírodě a lidem a/či s bariérami, které v tom brání?

Například:

- Co překáží rozvoji zodpovědného jednání k lidem a k přírodě?

- Co posiluje zodpovědné jednání k lidem a k přírodě?

- Na čem stavět, co se osvědčilo?

Chcete je prezentovat ostatním účastníkům konference ? Nabídněte svůj příspěvek do programu konference.

 

Zašlete svůj návrh (název a anotaci příspěvku) do 30. června pomocí FORMULÁŘE PRO PŘIHLÁŠENÍ PŘÍSPĚVKU.

 

Organizátoři vyberou příspěvky z došlých nabídek dle časových možností konference a jejich relevance.

 

 

© LIPKA 2019