KRAJSKÉ KOLO EKOLOGICKÉ OLYMPIÁDY JMK

Nabízíme vašim žákům příležitost k prověření jejich znalostí a dovedností v oblasti biologie a ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí, motivaci k dalšímu rozvoji, možnost procvičení týmové spolupráce a řešení praktických a smysluplných úkolů propojených s realitou. Zúčastněte se krajského kola Ekologické olympiády pro středoškoláky, které organizuje Lipka na pracovišti Rychta. Ekologická olympiáda staví na široké teorii, návaznostech z různých oborů a praktickém využití poznatků,
zkušeností i vlastních postřehů.

 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Krajské kolo tohoto školního roku je již za námi.

Čeká nás národní kolo. Proběhne 18.–21. 6. 2019 v Jihomoravském kraji. Lipka připravuje pestrý program vázaný na CHKO Moravský kras a blízké okolí. Prozkoumáme místa s různým typem managementu. Ve vybrané lokalitě jednotlivé týmy v návaznosti na letošní téma "management v ochraně přírody" zpracují svůj prakticky zaměřený projekt.

 

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Krajské kolo proběhne v termínu 2.–4. 10. 2019

Místo konání: Lipka – pracoviště Rychta v Krásensku, Moravský kras

Téma: Kvalita ochrany ovzduší, vody a půdy

Kontaktní osoba: Mgr. Michael Král, michael.kral(at)lipka.cz, 517 385 429

Jakmile nás kontaktujete na uvedeném e-mailu, zašleme vám podrobné informace a formulář k přihlášení.


© LIPKA 2019