Elektronické přihlášení na akci:

Za kameny na Sobotínsko

Akreditace: O akreditaci bylo zažádáno.
Datum akce: 24.5.2018
Místo konání: Sobotín a okolí

 

Okolí Sobotína ukrývá daleko víc než krásnou krajinu, za zajímavostmi se vydáme s mineralogem Miroslavem Nepejchalem.
Doba trvání exkurze: 8.30–15.30 hodin
Cena exkurze:
  • 700 Kč (pouze pro pedagogy – zaměstnance škol a školských zařízení zapsaných v rejstříku škol) – je třeba doložit písemné potvrzení o zaměstnání (s razítkem a podpisem ředitele). V případě, že nebude potvrzení doloženo, doplatíte v den konání semináře v hotovosti částku ve výši DPH.
  • 850 Kč (pro nepedagogy; cena navýšena o DPH).
Částku je nutné uhradit předem. Termín uzávěrky přihlášek a termín splatnosti je 10. května 2018. Číslo účtu a podrobné informace k platbě Vám budou zaslány na email uvedený ve Vaší přihlášce. Pokud potřebujete vystavit fakturu, je nutné tuto skutečnost uvést v přihlášce včetně úplných fakturačních údajů (přesný název organizace, adresa, IČO, popř. DIČ).
Přihláška na akci je závazná. Můžete ji zrušit písemně e-mailem u kontaktní osoby.
Pozorně si přečtěte podmínky přihlášení.
Kontaktní osoba: Renata Čechová, E: renata.cechova(at)lipka.cz, T: 606 758 410

 Přihlásit se do profilu pro rychlejší vyplnění přihlášek můžete zde.
Jestliže ještě nemáte vlastní profil, pomocí kterého budete moct snadno přihlašovat sebe i své děti na akce Lipky, můžete si jej vytvořit.   PŘIHLÁŠKA
  Jméno:
  
  Příjmení:
  
  Titul před jménem:
  
  Titul za jménem:
  
  Datum narození (ve formátu dd.mm.rrrr):
   Click Here to Pick up the timestamp
  Místo narození:
  
  Kontaktní e-mail
  (zadejte pouze jednu adresu, ujistěte se, že je správně – po odeslání přihlášky vám na ni přijdou důležité informace):

  
  Kontaktní telefon:
  
  Název a adresa školy:
  

  Způsob platby:
  
  Fakturační údaje – název organizace, adresa, IČO, DIČ:
  
  Fakturu poslat:
  

  Strava – bezmasá / masitá / zdravotní omezení :
  
  Vaše současná pracovní pozice:
  
  Sdělení organizátorům:
  
  Odkud jste se o akci dozvěděli:
  
  

          Souhlasím s podmínkami přihlášení.

     
          Chci dostávat e-mailem informace o akcích pro pedagogy a dalších novinkách, které Lipka pořádá.
  


Souhlasím s tím, aby se uvedené údaje staly součástí databáze Lipky. Dále souhlasím s uveřejněním fotografií a videozáznamů pořízených z činnosti Lipky, vše bude použito pouze pro potřeby Lipky.

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s „Vnitřním řádem Lipky“, včetně výtahu ze směrnice pro ochranu osobních údajů
(k nalezení na www.lipka.cz/ochrana-osobnich-udaju) i s provozním řádem pracoviště Kamenná a že beru vše na vědomí.

© LIPKA 2018