Elektronické přihlášení na akci:

Studium pedagoga volného času

Akreditace: O akreditaci bylo zažádáno.
Datum akce: 23.3.2018–19.5.2018
Místo konání: Kamenná, ICV Mendelu

Bližší informace na www.lipka.cz/pedagog-volneho-casu.

 

Rozsah kurzu: 45 hodin

 

Cena kurzu: 3 000 Kč

 

Termíny kurzu a místo konání:

1. blok: 23.–24. 3., Lipka – Kamenná

2. blok: 13.–14. 4., Lipka – Kamenná

3. blok: 5. 5., ICV MENDELU

4. blok: 19. 5., ICV MENDELU

5. blok: bude upřesněno po dohodě s účastníky (obhajoba závěrečné práce)

 

Kontaktní osoba: Pavla Ehlová, E: pavla.ehlova(at)lipka.cz, T: 543 420 823Přihlásit se do profilu pro rychlejší vyplnění přihlášek můžete zde.
Jestliže ještě nemáte vlastní profil, pomocí kterého budete moct snadno přihlašovat sebe i své děti na akce Lipky, můžete si jej vytvořit.   PŘIHLÁŠKA
  Jméno:
  
  Příjmení:
  
  Titul před jménem:
  
  Titul za jménem:
  
  Datum narození (ve formátu dd.mm.rrrr):
   Click Here to Pick up the timestamp
  Místo narození:
  
  Kontaktní e-mail
  (zadejte pouze jednu adresu, ujistěte se, že je správně – po odeslání přihlášky vám na ni přijdou důležité informace):

  
  Kontaktní telefon:
  

  Způsob platby:
  
  Fakturační údaje – název organizace, adresa, IČO, DIČ:
  
  Fakturu poslat:
  

  Sdělení organizátorům:
  
  Odkud jste se o akci dozvěděli:
  
  Která organizace vás vysílá?:
  
  

          Souhlasím s podmínkami přihlášení.

     
          Chci dostávat e-mailem informace o akcích a novinkách z Lipky.
  


Souhlasím s tím, aby se uvedené údaje staly součástí databáze Lipky. Dále souhlasím s uveřejněním fotografií a videozáznamů pořízených z činnosti Lipky, vše bude použito pouze pro potřeby Lipky.

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s „Vnitřním řádem Lipky“, včetně výtahu ze směrnice pro ochranu osobních údajů
(k nalezení na www.lipka.cz/ochrana-osobnich-udaju) i s provozním řádem pracoviště Kamenná a že beru vše na vědomí.

© LIPKA 2018