Elektronické přihlašování

Elektronické přihlášení na akci:

Kdo hledá, najde

Akreditace: MSMT – 1735/2016-1-79 ze dne 4. 4. 2016.
Datum akce: 23.6.2016
Místo konání: terén - Žebětínský rybník

Od 8.30 do 12.30 hodin

Pro koho: vychovatelé, učitelé MŠ a 1. st. ZŠ

Cena:

  • 400 Kč - pouze pro pedagogy – zaměstnance škol a školských zařízení zapsaných v rejstříku škol – je třeba doložit písemné potvrzení o zaměstnání (s razítkem a podpisem ředitele). V případě, že nebude potvrzení doloženo, doplatíte v den konání semináře v hotovosti částku ve výši DPH.
  • 484 Kč - pro ostatní (400 Kč + 21% DPH)

Seminář nabízí inspiraci, návody a metody, jak s dětmi pozorovat drobné i větší živočichy v přírodě. Vydáme se do blízkých brněnských lesů i k vodě, staneme se stopaři a pozorovateli. Ukážeme si, kde všude s dětmi hledat, jak s živočichy šetrně manipulovat, pozorovat je a určovat. Naučíte se odlévat stopy, založíte si sbírku pobytových znamení a vyrobíte zemní past. Jako dárek obdržíte příručku pozorovatele zvířat pro děti „Na stopě“. S sebou si vezměte svačinu, pití a karimatku. Podrobné informace o místě konání semináře a srazu obdržíte po přihlášení.   PŘIHLÁŠKA
  Jméno:
  
  Příjmení:
  
  Titul:
  
  Datum narození (ve formátu dd.mm.rrrr):
   Click Here to Pick up the timestamp
  E-mail (zadejte pouze jednu adresu, ujistěte se, že je správně – po odeslání přihlášky vám na ni přijdou důležité informace):
  
  Kontaktní telefon:
  

  Způsob platby:
  
  Fakturační údaje – název organizace, adresa, IČO, DIČ:
  
  Fakturu poslat:
  

  Telefon do školy:
  
  Vaše současná pracovní pozice:
  
  Sdělení organizátorům:
  
  

          Souhlasím s podmínkami přihlášení.

     
          Chci dostávat e-mailem informace o akcích pro veřejnost a dalších novinkách, které Lipka pořádá.
  


Souhlasím s tím, aby se uvedené údaje staly součástí databáze Lipky. Dále souhlasím s uveřejněním fotografií a videozáznamů pořízených z činnosti Lipky, vše bude použito pouze pro potřeby Lipky.

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s „Vnitřním řádem Lipky“, včetně výtahu ze směrnice pro ochranu osobních údajů
(k nalezení na www.lipka.cz/ochrana-osobnich-udaju) i s provozním řádem pracoviště Lipová a že beru vše na vědomí.

© LIPKA 2016