Elektronické přihlašování

Elektronické přihlášení na akci:

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A MY

Akreditace:
Datum akce: 23.5.2018
Místo konání: Lipová, ekofarma v okolí Brna

Lektor: Jiří Nešpor

Doba trvání: od 8.30 do 16 hodin

Cena: 600 Kč pro pedagogy, 726 Kč pro ostatní (600 Kč + 21 % DPH)

Ukážeme vám, jak lze o chovech hospodářských zvířat učit, jak žáky zaujmout pro diskusi a k hledání informací, jak je vést k vytvoření vlastního postoje. Po úvodní metodické části v Lipce a obědě se vypravíme na ekofarmu v blízkosti Brna, kde se o všem přesvědčíme na vlastní oči. Poradíme vám další tipy pro výlety na ekofarmy a užitečné metodické materiály.Přihlásit se do profilu pro rychlejší vyplnění přihlášek můžete zde.
Jestliže ještě nemáte vlastní profil, pomocí kterého budete moct snadno přihlašovat sebe i své děti na akce Lipky, můžete si jej vytvořit.   PŘIHLÁŠKA
  Jméno:
  
  Příjmení:
  
  Titul před jménem:
  
  Titul za jménem:
  
  Datum narození (ve formátu dd.mm.rrrr):
   Click Here to Pick up the timestamp
  Kontaktní e-mail
  (zadejte pouze jednu adresu, ujistěte se, že je správně – po odeslání přihlášky vám na ni přijdou důležité informace):

  
  Kontaktní telefon:
  
  Je organizace v rejstříku škol a školských zařízení:
  
  Kraj:
  

  Způsob platby:
  
  Fakturační údaje – název organizace, adresa, IČO, DIČ:
  
  Fakturu poslat:
  

  Vaše současná pracovní pozice:
  
  Odkud jste se o akci dozvěděli:
  
  

          Souhlasím s podmínkami přihlášení.

     
          Chci dostávat e-mailem informace o akcích pro pedagogy a dalších novinkách, které Lipka pořádá.
  


Souhlasím s tím, aby se uvedené údaje staly součástí databáze Lipky. Dále souhlasím s uveřejněním fotografií a videozáznamů pořízených z činnosti Lipky, vše bude použito pouze pro potřeby Lipky.

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s „Vnitřním řádem Lipky“, včetně výtahu ze směrnice pro ochranu osobních údajů
(k nalezení na www.lipka.cz/ochrana-osobnich-udaju) i s provozním řádem pracoviště Lipová a že beru vše na vědomí.

© LIPKA 2018