ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR:

Kořenecké výpravy do pravěku

Školní rok: 2018/2019
Pořádá pracoviště Lipky: Rychta
Zahájení tábora: 08.07.2019
Ukončení tábora: 12.07.2019
Věk dětí: 4–15
Zaměření: PŘÍMĚSTSKÝ, přírodovědný, tvořivý, zážitkový
Vedoucí: Vlaďka Kolářová
Kontakt na vedoucího: E: vladka.kolarova@lipka.cz, T: 776 638 661
Cena: 1400 Kč

Vraťme se do doby, kdy pralidé začali odkládat kamenné nástroje a lov výměnou za vzrušující objevy, které člověka posunuly blíže k dnešnímu věku. Náš kmen čeká budování nové osady, kde si musíme společnými silami naklonit duchy přírody, naučit se tvořit keramiku, zpracovávat obilí, ochočit divoká zvířata i barvit oděvy. A to zdaleka není vše!

 

 

Čeká nás 5 táborových dnů na Kořenci a v nejbližším okolí, výprava za zvěří, tvoření, hry, objevování. Dny mají pravidelný rytmus, kdy se střídá aktivní činnost s odpočinkem.

Táborový program je určen zejména dětem 4–15 let. Program bude přizpůsoben jednotlivým věkovým skupinám.Přihlásit se do profilu pro rychlejší vyplnění přihlášek můžete zde.
Jestliže ještě nemáte vlastní profil, pomocí kterého budete moct snadno přihlašovat sebe i své děti na akce Lipky, můžete si jej vytvořit.   PŘIHLÁŠKA
  jméno:
  
  příjmení:
  
  rodné číslo (formát 123456/1234):
  /  
  státní občanství:
  
  místo trvalého pobytu:
  
  město:
  
  PSČ (formát 12345):
  

  typ školy:
  

  škola (navštěvovaná či dokončená – nikoli ta, na kterou osoba nastupuje):
  
  Uveďte zdravotní obtíže, alergie a další specifika zdravotního stavu či omezení.
  Uveďte také případné zdravotní postižení či znevýhodnění a jeho druh a stupeň:

  
  jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte:
  
  kontaktní adresa zákonného zástupce dítěte (neuvádějte, pokud se údaje shodují s výše uvedenými):
  
  město:
  
  PSČ (formát 12345):
  
  kontaktní telefon zákonného zástupce dítěte (formát 123456789)
  (u osoby starší 18 let kontaktní telefon na Vás):

  
  kontaktní e-mailová adresa
  (zadejte pouze jednu adresu, ujistěte se, že je správně – po odeslání přihlášky vám na ni přijdou důležité informace):

  
  zdravotní pojišťovna:
  
  umí plavat:
  
  pokud jde o plavce, kolik uplave metrů:
  

Poplatek za tábor se hradí převodem na účet, informace k platbě vám budou po odeslání přihlášky zaslány na uvedený kontaktní e-mail. V případě, že potřebujete vystavit fakturu pro zaměstnavatele, uveďte níže fakturační údaje. Faktura bude zaslána na uvedený kontaktní e-mail.
  Fakturační údaje – název organizace, adresa, IČO, DIČ:
  
  Odkud jste se o táboře dozvěděli:
  
  

   Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů
  
  
  
  

 

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s následujícími dokumenty a že beru vše na vědomí:
                    Stornopodmínky,
                    Vnitřní řád Lipky (platí pro příměstské tábory),
                    Táborový řád,
                    výtah ze Směrnice pro ochranu osobních a citlivých údajů

     

 

Chci dostávat e-mailem informace o akcích pro veřejnost a dalších novinkách, které Lipka pořádá.

  

© LIPKA 2019