Jednodenní ekologické výukové programy

Lipová | Rozmarýnek | Jezírko | Rychta | Kamenná

 

Všechny programy objednávejte na jednotlivých pracovištích telefonicky, programy pro MŠ od 30. srpna 2017 od 8 hodin a programy pro ZŠ a SŠ od 31. srpna 2017 od 8 hodin.

 

Nabídku našich programů pro školní rok 2017/2018 najdete níže. Můžete si také stáhnout brožurky se všemi programy nebo si je prolistovat:

Nabídka EVP pro MŠ a 1. stupeň ZŠ – ke staženík prolistování

Nabídka EVP pro 2. stupeň ZŠ a SŠ – ke staženík prolistování

 

Lipová

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Lipová
Lipová 20, 602 00 Brno-Pisárky
Tel.: 543 211 264 (příp. 720 995 927)
Kontaktní osoba: Blanka Jírů

 

Dopolední programy

Výuka pro ZŠ probíhá s přestávkou 3,5 hodiny, tedy od 9 do 12.30 hodin, po domluvě je možno začít podle dojezdových možností třídy. Výuka pro MŠ probíhá s přestávkou 2,5 hodiny, tedy od 9 do 11.30 hodin, po domluvě je možno začít podle dojezdových možností třídy.

Cena programu pro jednoho účastníka je 90 Kč.


V našich podmínkách můžeme vyučovat dvě třídy současně, což je výhodné nejen pro mimobrněnské školy.


Prosíme přihlášené, aby se nám tři dny před programem ozvali a upřesnili čas příchodu a počet účastníků, kteří se k nám chystají.

 

Odpolední programy

Nejen školám, ale i školním družinám, kroužkům a oddílům nabízíme pobyt na pracovišti Lipová odpoledne v čase dle vzájemné domluvy. Lze si vybrat některý z našich programů za běžnou cenu 90 Kč za účastníka.

 

 

1. ročník ZŠ, MŠ od 5 let

Jabloňka a Ořešánek

září–říjen

Jabloňka a Ořešánek přivítají děti v přírodní zahradě Lipky a společně s nimi využijí její plody. Budou moštovat jablíčka a barvit ořechovým listím hedvábí pro další Ořešánky. V programu bude prostor i pro hry se semeny plodů.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
1. ročník ZŠ, MŠ od 5 let

Potkali se v kompostu

duben–červen

V kompostu žije spousta živočichů. Ale který z nich je zajímavější? Žížala a zlatohlávek představí svá  kouzla. S žížalou děti prolezou chodbičkou, formou her se seznámí s půdou a dalšími přírodními materiály. S larvou zlatohlávka se zakuklí a promění v brouka.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
1. ročník ZŠ, MŠ od 5 let

Skřítek a (ne)obyčejné věci

listopad–červen

Na děti čeká pohádka o zakletém skřítkovi, kterého se pokusí vysvobodit pomocí čtyř klíčků: slaměného, dřevěného, kamenného a hliněného. S těmito čtyřmi materiály se děti více seznámí pomocí her a tvoření. Společně si vytvoří krajinku s rostlinami, kterou si odnesou do školy. Za nepříznivého počasí se celý program koná v interiéru.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
1.–2. ročník ZŠ

HOSPODÁŘSTVÍ U ŠNOFOUSE

Pohádka o panu Šnofousovi nás zavede k tématu domácích zvířat. Děti se seznámí s původem některých potravin, vyzkouší si kreslení husím brkem a stlučou si máslo ze smetany.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
1.–3. ročník ZŠ

Léto v přírodní zahradě

O bylinách a vodě

květen–červen

Letní zahradu plnou barev a vůní budeme poznávat nejen zrakem, ale i ostatními smysly. Jak voní bylinky? Jaké jsou lístky divizny? Jak zní voda? Děti poznají, že voda v zahradě nemusí sloužit jen rostlinám, ale je také útočištěm pro mnohé živočichy.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
1.–3. ročník ZŠ

Příběhy ze starého stromu

Pohádkový příběh nás zavede za obyvateli starého stromu. Zahrajeme si na mravence a sršně, prohlédneme si skutečnou dutinu strakapouda a barvami ztvárníme lišejník.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
1.–3. ročník ZŠ

ZVÍŘATA V ZIMĚ

prosinec–únor

Co dělají zvířata naší přírody, když přijde zima? Děti poznají jejich různá přizpůsobení, zdroje potravy, stopy a jiná pobytová znamení. Zahrají si na havrany, netopýry i slunéčka a vyrobí si odlitek liščí stopy.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
2.–3. ročník ZŠ

JARNÍ PROBOUZENÍ

březen–duben

Pohádka o třešňovém skřítkovi a probouzejících se květinách zavede děti do jarní přírody. Poznáme, k čemu je rostlině cibulka, jak vypadá květ, co je opylení a jak důležité jsou včely. Děti si odnesou vlastnoručně vyrobenou včelku a atlas jarních rostlin.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
2.–3. ročník ZŠ

podzim v přírodní zahradě

O potravě

září–říjen

Pomocí pohádky a praktických činností dětem přiblížíme přírodní zahradu jako zdroj potravy pro člověka i živočichy. Žáci si vlastnoručně vyrobí jablečný mošt a upečou jablko na ohni. Zahrají si na ruměnici, sýkorku a veverku a využijí při tom výukové prvky v zahradě.

Programy Jaro, Léto, Podzim a Zima v přírodní zahradě hojně využívají smyslové a praktické aktivity. Jsou tedy vhodné a osvědčené i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Tvorba těchto programů byla podpořena ESF a státním rozpočtem ČR.

90 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
2.–4. ročník ZŠ

JAK ROSTE CHLÉB

Poznejte cestu chleba z pole až na náš stůl. V pohádce se zamyslíme nad hodnotou půdy a nad jejím významem pro obživu člověka. Vyzkoušíme si mlácení obilí na zahradě, mletí mouky, přípravu těsta a pečení chlebánků. Děti se naučí rozeznávat druhy obilí a dozví se, na co se využívají.

Inovace programu byla podpořena ESF a státním rozpočtem ČR.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
2.–4. ročník ZŠ

NECH BROUKA ŽÍT

duben–listopad

Program zavede děti do světa brouků a pavouků. Budou lovit jako běžník, objeví pavučinu křižáka, zahrabou myš jako hrobařík a budou rozkládat strom jako hladová larva roháče. Poznají tak výjimečné schopnosti těchto živočichů a porozumí jejich významu v přírodě.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
3.–4. ročník ZŠ

Zabalené Vánoce

7.–22. prosince 2017

Netradiční vánoční program, kdy se na Vánoce podíváme tak trochu jinak. Zahrajeme si na „dárečky“ a budeme hledat alternativy ke klasickému balení. Upečeme si sluníčko, umotáme svíčku, vyřežeme vánoční ozdoby ze dřeva a vyzkoušíme vánoční zvyky.

110 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
3.–6. ročník ZŠ

PŮDA NENÍ NUDA

duben–říjen

Bádáním zjistíme, z čeho vzniká půda. Žáci si sami vyzkouší pokusy s půdou a na modelu kopce odhalí, jak půdu ohrožuje eroze. Budeme hledat a určovat půdní živočichy v zahradě a poznáme jejich roli při vzniku půdy.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
4.–6. ročník ZŠ

vlněná dílna

Inovovaný program Běžela ovečka zaměřený na kontakt dětí s ovčí vlnou. Děti si vyzkouší zpracování ovčího rouna od praní přes česání, spřádání až po tkaní a filcování. Získají informace o dalším využití tohoto obnovitelného materiálu a vytvoří si vlastní filcovaný výrobek.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
5.–7. ročník ZŠ

cesta do ekvádoru

Co se skrývá za pěstováním banánů a původem čokolády? Pomocí hry na pěstitele kakaových bobů se seznámíme s tématem fair trade (spravedlivý obchod) a jeho vlivem na život místních lidí. Zamyslíme se nad dlouhou cestou banánů na náš stůl a nad tím, jak ovlivňuje životní prostředí.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
5.–7. ročník ZŠ

Skryto za palmami

Jak souvisí chipsy a sladkosti s ohrožením orangutanů a tygrů? Kde všude najdeme palmový olej a proč se kvůli němu kácí pralesy? Pomocí simulačních her a metod kritického myšlení žáci tyto souvislosti pochopí a budou o nich diskutovat. Na závěr programu si mohou upéct sušenky bez palmového oleje, délka programu je pak 4 hod.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
6.–9. ročník ZŠ, 1.–4. ročník SŠ

JAKO PRASE V ŽITĚ

Program o hospodářských zvířatech, jejich domestikaci a způsobech chovu. Formou simulačních her, filmů a diskuzí porovnáme intenzivní chovy a ekofarmy a objasníme si značku BIO. Ukážeme si také, jak v obchodě poznat původ vajíček. Program vede žáky k zamyšlení a formování postojů.

90 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
6.–9. ročník ZŠ, 1.–4. ročník SŠ

O PŮVODU OBLEČENÍ 1 - NA VLNĚ S VLNOU

Dva na sebe navazující programy nahlíží na původ našeho oblečení z hlediska environmentálních a sociálních souvislostí. Programy doporučujeme objednávat v časovém rozestupu asi jeden měsíc, během něhož žáci zpracují krátkou anketu.

Programy byly vytvořeny za podpory ESF a státního rozpočtu ČR.

Úvodní program představuje vlnu jako přírodní a obnovitelný materiál s úžasnými vlastnostmi. Seznámíme se s chovem ovcí, zkusíme si založit modelovou ovčí farmu a povíme si o vlivu pastvy na krajinu. Naučíme se vlnu česat, spřádat a filcovat, zhotovíme si filcový výrobek a upředeme náramek.

90 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
6.–9. ročník ZŠ, 1.–4. ročník SŠ

O PŮVODU OBLEČENÍ 2 - PŘILNU KE LNU

Dva na sebe navazující programy nahlíží na původ našeho oblečení z hlediska environmentálních a sociálních souvislostí. Programy doporučujeme objednávat v časovém rozestupu asi jeden měsíc, během něhož žáci zpracují krátkou anketu.

Programy byly vytvořeny za podpory ESF a státního rozpočtu ČR.

Seznámíme se s dalšími druhy textilních materiálů a porovnáme jejich dopad na životní prostředí při jejich získávání. Ve filmové ukázce poznáme těžké životní podmínky lidí pracujících v textilním průmyslu. Seznámíme se se lnem, budeme jej lámat, česat a spřádat a utkáme si drobný přívěsek či náramek.

90 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová

 

 

Rozmarýnek

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Rozmarýnek
Rozmarýnová 6, 637 00 Brno-Jundrov
Tel.: 541 220 208
Kontaktní osoba: Lucie Vladová
E-mail: rozmarynek(at)lipka.cz

 

 

Dopolední programy

Dopolední programy probíhají od 9 do 12.30 hodin, pro mateřské školy, 1. a 2. třídy ZŠ od 9 do 12 hodin. Pokud není uvedeno jinak, cena programu pro jednoho účastníka je 90 Kč.

 

Prosíme přihlášené, aby se nám tři dny před programem ozvali a upřesnili počet účastníků, kteří se k nám chystají.

 

1. ročník ZŠ, MŠ od 5 let

BABIČČINA ZAHRÁDKA

Co je nového u babičky na zahrádce? Proč má na jednom záhonku více druhů zeleniny? A poznáte zeleninu i se zavázanýma očima? Proč záhon s bylinkami připomíná spirálu a proč je babička ráda, že v kompostu je tak živo? Uvidíte záhon s bylinkami připomínající spirálu nebo klíčovou dírku. Žáci si připraví bylinkovou sůl, zasadí semínko do kelímku a pod lupou prozkoumají půdní bezobratlé.

Program nabízíme od dubna do října.

Délka programu 2,5 hod.

90 Kč      Rozmarýnek
1. ročník ZŠ, MŠ od 5 let

DĚDEČKŮV DVOREČEK

Program přináší setkání s kontaktními zvířaty chovanými na Rozmarýnku. . Vedvou částech programu se děti seznámí se životem králíka a slepice.  V rámci center si vyzkouší hravé aktivity, které jim představí různá hospodářská zvířata a přiblíží, proč je chováme a jakou péči potřebují.

Program nabízíme od dubna do října.

Délka programu 2,5 hod.

90 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rozmarýnek
1.–2. ročník ZŠ, MŠ od 5 let

DO OBORY ZA ZVÍŘÁTKY - terénní program

Oborou Holedná nás provede sele divočáka Markazín. Děti mu pomohou najít cestu zpět za jeho rodinou a spolu s ním zažijí setkání se zvířecími obyvateli lesa. Hravě se naučí rozlišovat vysokou zvěř podle paroží, zjistí, kolik váží a jak krmí své mladé strakapoud, a do krabičkových lup zkusí odlovit lesní bezobratlé. Na závěr nás čeká pozorování divokých prasat.

Sraz na zastávce MHD Kohoutovice – hájenka, konec programu na zastávce MHD Stará Dálnice.

Program nabízíme od května do října.

Délka programu: 3 hod.

Plánek s místem srazu a ukončení programu najdete pod textem v záložce Soubory ke stažení.

 

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rozmarýnek
1.–2. ročník ZŠ

FERDA MRAVENEC VE VODNÍ ŘÍŠI

Seznamte se s Ferdovým kamarádem chrostíkem a jeho rodinkou. Z čeho si staví jeho larvy domečky a k čemu potřebují sítě? V teplejších měsících žáci loví vodní bezobratlé, v chladnějších se s nimi seznámí srovnáváním obrázků a fotografií. Žáci s Ferdou také poznají koloběh vody a zjistí, že i malé znečištění v potůčku může mít velké následky třeba ve vzdálené řece.

Délka programu: 3 hod.

90 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rozmarýnek
2.–4. ročník ZŠ

ČARODĚJNÉ BÝLÍ

Abychom dokázali namíchat hojivou mast, musíme znát bylinky a jejich účinky. Připravíme bylinkové čaje, vyrobíme mast a poznáme léčivky všemi smysly. V teplejších měsících probíhá polovina programu v zahradě.

90 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rozmarýnek
2.–5. ročník ZŠ

VÁNOCE NAŠICH PŘEDKŮ

Známé i téměř zapomenuté tradice adventního času si vyzkoušíme v krbem prohřátém Rozmarýnku i venku v zahradě. Upečeme vánočku, vyrobíme ozdoby z včelího vosku a také pochoutky se semínky pro ptáky.

Program nabízíme v prosinci.

110 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rozmarýnek
3.–5. ročník ZŠ

KOHOUTOVICKÁ OBORA - terénní program

Obora Holedná, jak ji možná neznáte. Prozkoumáme oboru a lesní i vodní biotop. Budeme sledovat pobytová znamení, lovit bezobratlé živočichy a pozorovat černou zvěř.

Sraz na zastávce MHD Kohoutovice – hájenka, konec programu na zastávce MHD Stará dálnice.

 

Tento výukový program probíhá pouze od května do října.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF   Rozmarýnek
3.–5. ročník ZŠ

PŘÍPAD DOKTOR SACHARIN

Detektivní pátrání po tajných ingrediencích, které zákeřný doktor Sacharin používá k oslabení dětí i dospělých. Žáci prozkoumají složení běžných sladkostí a seznámí se s důsledky nadměrné konzumace cukru na lidský organismus. Formou simulačí hry podstoupí testování účinků energetických nápojů a ve cvičné kuchyni připraví zdravé palačinky.

90 Kč      Rozmarýnek
4.–5. ročník ZŠ

ŠPETKA DOMÁCÍ EKOLOGIE

Umíme doma hospodařit s vodou a energií? Jaká opatření v domácnosti mohou šetřit zároveň životní prostředí i peněženku? Žáci zhodnotí Rozmarýnek od sklepa po zelenou střechu a jako specialisté posoudí vliv domu na životní prostředí.

90 Kč      Rozmarýnek
4.–6. ročník ZŠ

3D BROUCI, KAM SE PODÍVÁŠ

Jaký význam mají brouci v přírodě? Seznámíme se s početnou skupinou hmyzu pomocí 3D brýlí a čeká nás i setkání s živými brouky.

Od května do října je možné místo 3D fotografií zařadit pozorování vodních či půdních bezobratlých živočichů v zahradě. Žáci v programu používají pracovní list.

 

90 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rozmarýnek
4.–9. ročník ZŠ

ZAHRADO, PROSTŘI SE

Jak daleko cestují ovoce a zelenina, než se dostanou na váš stůl? Proč je lepší upřednostnit sezónní české anebo třeba plané rostliny. V rámci kulinářského dopoledne v zahradě žáci připraví občerstvení z planých rostlin.

Program nabízíme od dubna do října.

Délka programu: 4 hod.

Obvyklý začátek v 8.30 hod na Rozmarýnku, konec v 12.30 hod  tamtéž.

 

110 Kč      Rozmarýnek
5.–6. ročník ZŠ

3D TVŮRCI PAVUČIN

Máme z nich strach, nebo nás láká jejich tajemnost? Mohou být pavouci užiteční? Pomocí 3D brýlí poznáme členovce zblízka a čeká nás i setkání s živými pavouky.

 

90 Kč      Rozmarýnek
6.–7. ročník ZŠ

ŠPETKA DOMÁCÍ EKOLOGIE - VÝUKA V ANGLICKÉM JAZYCE NOVINKA

Umíme doma hospodařit s vodou a energií? Jaká opatření v domácnosti mohou šetřit zároveň životní prostředí i peněženku? Žáci zhodnotí Rozmarýnek od sklepa po zelenou střechu a jako specialisté posoudí vliv domu na životní prostředí.

90 Kč      Rozmarýnek
7.–9. ročník ZŠ

MARIHUANA A KONOPÍ

Program nabízí nahlédnutí na fenomén konopí z různých pohledů: legislativa, marihuana jako droga, konopí jako lék, technické konopí. Žáci jsou vedeni k posilování sebevědomí, tvorbě vlastního názoru a uvědomění si zodpovědnosti za svůj život.

90 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rozmarýnek
8.–9. ročník ZŠ, 1.–4. ročník SŠ

DR. ZDĚDIL A PAN ZDRAŽIL

Otestujte svoji finanční gramotnost v simulační hře. Vždyť se ani nenadějeme a budeme dospělí. Místo kapesného nás bude čekat skutečný plat, první kreditka a první výhodná půjčka s 5% úrokem, v létě zasloužená dovolená na splátky. Splníme si v simulační hře všechny své sny nebo spadneme do dluhové pasti?

90 Kč      Rozmarýnek
8.–9. ročník ZŠ, 1.–4. ročník SŠ

HOŘKÁ CHUŤ ČOKOLÁDY

Proč děti pěstující kakaové boby zřejmě nikdy čokoládu neochutnají? Představení problematiky dětské práce, začarovaného kruhu chudoby a dalších globálních problémů. Součástí programu jsou prožitkové aktivity a diskuze i ochutnávka fairtrade výrobků.

Autorem programu je NaZemi.

90 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rozmarýnek
8.–9. ročník ZŠ, 1.–4. ročník SŠ

KDO S KOHO

Simulační hra o procesu veřejného slyšení a projednávání stavby supermarketu v místech mokřadu s chráněnými živočichy. Program ukazuje žákům, jak se mohou zapojovat do veřejného dění namísto obvyklého pasivního stěžování. V teplejších měsících je možné zařadit pozorování vodních bezobratlých, v chladnějších měsících 3D promítání fotek obojživelníků a plazů.

90 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rozmarýnek

 

 

ROZMARÝNEK – ŠKOLNÍ VÝLETY

2.–5. ročník ZŠ

ŠKOLNÍ VÝLET TAJEMSTVÍ HRADU VEVEŘÍ - inovováno

Každé místo má svůj příběh. Oživte vzpomínky jedné rodiny a dramatický osud krajiny pod hradem Veveří! Vypátrejte šperky kněžny Ypsilanti! Na cestě se žáci setkají s oživlými historickými osobnostmi v kostýmech, navštíví bývalou prádelnu hradu. opečou si nad ohněm špekáček. Náš výlet doporučujeme zkombinovat s plavbou lodí po přehradě nebo prohlídkou hradní expozice.

Obvyklý začátek v 8.30 hod. na parkovišti pod hradem Veveří, konec mezi 13.30 a 14.30 hod. na hradě.

Cena zahrnuje vstup do areálu hradu a obědovou svačinu.

180 Kč      Rozmarýnek
4.–6. ročník ZŠ

ŠKOLNÍ VÝLET PŘÍRODOU NA RAFTECH

Během výcviku expedičního týmu si žáci prověří svou schopnost přežít ve volné přírodě. Ze břehu odloví a určí vodní bezobratlé živočichy. Na souši se seznámí s využitím volně rostoucích rostlin, prakticky si procvičí zdravovědu, vyzkouší si luštění šifer i orientaci v terénu pomocí GPS. Na raftech si procvičí řadu vodáckých dovedností.

Obvyklý začátek v 9.00 hod. na mostě přes řeku Svratku v Jundrově, konec mezi 14.30 a 15.00 hod. tamtéž.

Cena zahrnuje vodáckého instruktora, zapůjčení raftů, záchranných vest i pádel.

330 Kč      Rozmarýnek
4.–9. ročník ZŠ

ŠKOLNÍ VÝLET ZAHRADO PROSTŘI SE

Zažijte kulinářský den v přírodní zahradě Rozmarýnku! Jak chutnají plané rostliny? Žáci připraví občerstvení ze zahradních rostlin, např. kontryhelový bramborák, salát z bršlice, závin se špenátem z kopřiv nebo mátové mojito s kapkou netřeskové šťávy. Zbude i čas na seznámení se s kontaktními zvířaty ve výbězích a teráriích Rozmarýnku.

Program probíhá v  zahradě.

Obvyklý začátek v 8.30 hod. na Rozmarýnku, konec mezi 14.00 a 15.00 hod. tamtéž.

Jedná se o rozšíření programu Zahrado, prostři se.

Cena zahrnuje suroviny na vaření.

140 Kč      Rozmarýnek

 

 

Rychta

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Rychta
Krásensko 76, 683 04, p. Drnovice
Tel.: 517 385 429
Kontaktní osoba: Jitka Vágnerová
E-mail: jitka.vagnerova(at)lipka.cz

 

Doprava:

Vyškov – Krásensko,
Brno – Blansko – Krásensko,
Brno – Jedovnice – Krásensko,
případně vlastním autobusem.

 

Rychta – terénní exkurze

Programy probíhají v přírodovědně nejhodnotnějších částech Moravského krasu a Drahanské vrchoviny. Doporučená délka programu je nejméně 5 hodin. Cena exkurze je 90 Kč na osobu, za každou hodinu navíc 10 Kč za osobu. Jízdné a případné vstupné se platí zvlášť. Je vhodné, aby si žáci s sebou vzali pláštěnku, pevnou obuv a oděv do terénu, psací potřeby, jídlo a pití na celou exkurzi. Programovou náplň lze po domluvě tematicky zaměřit


4.–6. ročník ZŠ

VÝPRAVA DO DOBY LEDOVÉ

Staneme se tlupou lovců z doby ledové. Vyzkoušíme si přežití v zimní přírodě a prozkoumáme, jak zimu přežívají živočichové a rostliny. Rozděláme oheň jako pravěcí loci a ulovíme něco k snědku. Program vyučujeme od listopadu do března, probíhá celý venku. Za dobrých podmínek využíváme sněžnice.

Cena: 90 Kč + 15 Kč za „ulovenou“ svačinu.

Doporučená doba exkurze: 5 hod.

105 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ

Projdeme jednou z nejcennějších částí Moravského krasu s fenoménem Býčí skály. Poznáme zdejší krasovou krajinu, seznámíme se s historií jejího osídlení i místní tavby železa.

Doporučená doba exkurze: 5 hod.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

MORAVSKÝ KRAS OD SEVERU K JIHU

Během celodenní autobusové exkurze porovnáme především severní a střední krasu z hlediska geologie a geomorfologie, vegetace, historie osídlení a vlivu hospodaření a turismu na krajinu a životní prostředí. Můžeme navštívit Holštejn, Rudici, Josefovské údolí atd.
Doporučená doba exkurze: 7 hod.

110 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

PUTOVÁNÍ K PROPADÁNÍ

Vydejte se s námi do okolí Rudice. Uvidíme, jak krasovou krajinu přetváří voda a jak ji využívá člověk. Dozvíme se, jak geologie souvisí s vegetací i s celkovou podobou místa. Nemineme pískovnu Seč, geopark, skalní amfiteátr Kolíbky či Rudické propadání.

Doporučená doba exkurze: 5 hod.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

TAJEMSTVÍ DUTÝCH SKAL

Exkurzi zahájíme na „střeše krasu“ v Šošůvce. Poté se vydáme do tajemných a fascinujících krasových krajin – nahlédneme do jeskyně Lidomorna, prozkoumáme tok Bílé vody a vystoupíme na zříceninu hradu Holštejna.

Doporučená doba exkurze: 5 hod.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

ÚDOLÍ KOSTÍ

V údolí Říčky, jedné z nejbohatších paleontologických lokalit střední Evropy, si ukážeme, jak vypadala krajina v době ledové. Vyzkoušíme si, jak žili dávní lovci. Zjistíme, zda v nás není kousek neandrtálce.

Doporučená doba exkurze: 5 hod.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

Záhady Rakoveckého údolí

Cyklistická nebo pěší exkurze do Rakoveckého údolí, při níž žáci zkoumají krajinu dnešní i minulou. Využijí mapy i pohled do okolí, aby zhodnotili proměny krajiny a jejich příčiny. Rozhodnou, jestli je území původní divočina, nebo kulturní krajina. Exkurze může být doplněna o biologickou terénní výuku.
Doporučená doba exkurze: 5-7 hod.

90+ Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

ŽIVOT NA (VE) VÁPENCI

Jaké to je v obci, kde nemá cenu kopat studny? Jak může zmizet potok uprostřed vesnice? Proč nejsou osídlené krasové plošiny? Přijeďte s námi pátrat, jaká tajemství skrývají krajiny nadzemní i podzemní v okolí vesnice Ostrov u Macochy. Nabízíme v pěší i cyklistické variantě.

Doporučená doba exkurze: 5 hod.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
1.–4. ročník SŠ

Ztraceni v divočině

Učit o divočině ve školních lavicích?! Hledáte jiné možnosti? Přijeďte se svými žáky na unikátní terénní program. Žáci získají nové znalosti, vyzkouší si orientaci v terénu a především si odnesou spoustu dojmů a zážitků z volného putování krajinou.

Doporučená doba exkurze: 6 hod.

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta

 

Rychta – Jednodenní výukové programy

Jednodenní výukové programy probíhají v lednu (po domluvě i v jiném měsíci) přímo v budově Rychty v Krásensku. Program je rozdělen na dva na sebe navazujících bloky a celková délka programu je 4 vyučovací hodiny. Pro kvalitní program doporučujeme maximálně 35 účastníků. Cena za výukový program je 90 Kč. V případě zájmu lze na Rychtě zajistit oběd za 70 Kč/os.

 

4.–9. ročník ZŠ, SŠ

DOTEKEM K POZNÁNÍ

Kolik zubů má had? Mění chameleon barvy? Jak rychle běhá šváb? Pojďme společně překonávat předsudky a vyvracet mýty o živočišné říši! Během programu se pomocí kontaktní výuky seznámíme s více či méně exotickými živočichy chovanými v našich teráriích.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
6.–8. ročník ZŠ

EKOLOGIE DO KAPSY

Prozkoumáme, jak funguje ekologicky šetrný provoz budovy. Výsledky průzkumu se budou hodit ve hře, při které se mimo jiné dozvíme, jak funguje solární panel nebo co žije v kompostu. V druhé části programu se zaměříme na jednotlivé obalové materiály.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
7.–9. ročník ZŠ, SŠ

POKLADY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Putování Pálavou, Bílými Karpaty, Podyjím i Moravským krasem. Zamyslíme se nad tím, proč máme chránit přírodu a co ji ohrožuje. Co má vlastně takový ochránce na starosti a s čím musí bojovat? Přiblížíme si kategorie územní ochrany v České republice.

Optimální počet žáků je 30.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
7.–9. ročník ZŠ, SŠ

VETŘELCI MEZI NÁMI - INVAZNÍ DRUHY NAŠÍ PŘÍRODY

Zjistíme, co jsou invazní rostliny a živočichové, kolik jich v ČR žije, jaké mají vlastnosti a proč tu jsou. Budeme přemýšlet, jak a jestli vůbec se s těmito vetřelci můžeme vypořádat. Využijeme pracovní listy, hry, práci s texty a řízenou diskuzi.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

SIMULAČNÍ HRA FISHBANKS, LTD.

Pustíme se do nelítostného konkurenčního boje v rybářském průmyslu. Co se však stane, když zapomeneme na vyčerpatelnost přírodních zdrojů? Hra se podrobněji věnuje ekosystémové dynamice a mořím a využívá rybářského průmyslu k ilustraci hospodaření s obnovitelnými zdroji.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta

 

 

Jezírko

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Jezírko
Adresa pro zasílání pošty:
Lesní škola Jezírko čp. 97
pošta Brno-Soběšice 644 00
Tel.: 545 228 567
Kontaktní osoba: Světla Froncová
E-mail: jezirko(at)lipka.cz

 

Dopolední programy

Programy pro MŠ až 2. třídu ZŠ probíhají vždy od 9 do 12 hod., ostatní programy probíhají od 9 do 12.30 hod. Po domluvě lze začátek programu posunout na 8.30 hod. Na Jezírku můžeme vyučovat dvě třídy současně.

Programy pro MŠ jsou připraveny pro děti od 5 let, pro mladší děti lze objednat samoobslužnou variantu programu Lesní naučná stezka.

Cena dopoledních programů je 100 Kč/os.

 

Terénní programy k Lesní naučné stezce Jezírka

Mateřským a základním školám nabízíme terénní výukové programy, které využívají zastavení a interaktivní prvky Lesní naučné stezky. K samoobslužné variantě vám v předstihu zašleme metodiku a před programem zapůjčíme pomůcky.

Cena samoobslužného programu (bez pedagogů Jezírka): 50 Kč/os.

Cena lektorovaného programu: 100 Kč/os.

 

Pronájem ohniště

Po domluvě si lze po dopoledním programu pronajmout ohniště na opékání za cenu 50 Kč/hod.

 

Prosíme učitele, aby nám tři pracovní dny před programem potvrdili účast a upřesnili počet účastníků. Na program si vezměte sportovní oblečení, pláštěnky a terénní obuv. Nezapomeňte přezůvky a svačinu (případně oběd), pití zajistíme.

 

 

Jezírko - půl dne

Lesní naučná stezka pro MŠ - TERÉNNÍ PROGRAM

Program využívá Lesní naučnou stezku Jezírka. Děti se mohou vydat po stopách lesních zvířat, seznámit se s broukem kůrovcem a jeho rodinou, dozvědět se, proč mají někteří motýli na křídlech oči, zahrát si na dendrofon nebo vyzkoušet, jakou sílu má voda.

Program se vyučuje od září do října a od dubna do června.

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
1. ročník ZŠ, MŠ

Večerníček na výletě

Program zavede děti mezi známé postavičky z večerníčků. Přiblíží jim, jak vypadají jejich skuteční představitelé v přírodě a prostředí, kde žijí. Součástí programu je prolézání modelem mraveniště.

 

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
1. ročník ZŠ, MŠ

ZMIZET Z OČÍ

Víte, jak se dovedou v přírodě zvířata chránit pomocí svého zbarvení? Prozkoumejte barvy některých živočichů i pestrý svět rostlin.

 

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
1.–2. ročník ZŠ, MŠ

DŘEVĚNÝ SVĚT

Larva brouka tesaříka provede děti od kořene až po korunu stromu a seznámí je se životem stromů a jejich využitím. V rámci programu si děti na kachlových kamnech upečou bramborové placky.

Program vyučujeme v listopadu až březnu.

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
1.–2. ročník ZŠ, MŠ

KDO BYDLÍ V LESE?

Jaká zvířata můžeme potkat v lese? Vydejme se za nimi na výlet společně se strakapoudem! Zaposloucháme se do jejich hlasů, poznáme jejich obydlí a budeme hledat stopy odhalující jejich přítomnost. Součástí programu je návštěva výukového prvku noční les.

 

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
1.–2. ročník ZŠ, MŠ

MRAVENCOVO DESATERO

K čemu má mravenec tykadla? Kam vedou mravenčí silnice? Poznejte život mravenců, seznamte se s jejich pomocníky i nepřáteli a také s prostředím, ve kterém žijí. Součástí programu je prolézání modelem mraveniště.

 

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
1.–2. ročník ZŠ, MŠ

NÁVŠTĚVA VE VČELÍM ÚLE

Pojďte s námi na dobrodružnou výpravu do světa včel! Děti si vyzkoušejí různá včelí řemesla, ochutnají včelí produkty a u proskleného včelího úlu pozorují život včely.

Program vyučujeme v září a od dubna do června.

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
1.–2. ročník ZŠ, MŠ

VODNÍK JEZERNÍČEK VYPRAVUJE

Vodník Jezerníček představí dětem svoje kamarády z jezírka. Děti pozorují drobné vodní živočichy, poznávají jejich život, zjišťují, jak se vyvíjejí a čím se živí. Ochutnají různé druhy vod a odnesou si vlastní výrobek.

Program vyučujeme v září a od dubna do června.

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
1.–3. ročník ZŠ, MŠ

Pásl ovčák ovce - novinka

Víte, že ovce pomáhají stěhovat rostliny? A proč je dobré mít ovečky v krajině? Pohladíte si a nakrmíte živé ovečky, čeká vás tvoření z ovčí vlny.

V adventní době máme na Jezírku zapůjčené dvě ovce z Lamacentra.

Program vyučujeme v listopadu a prosinci.

 

100 Kč      Jezírko
Jezírko - půl dne
1.–3. ročník ZŠ

LES VŠEMI SMYSLY

Prožitkový program, ve kterém žáci pomocí smyslů poznávají, jaký může být les. Z bylin, které nasbírají během programu, si uvaří bylinkový čaj. Za teplého počasí čeká žáky procházka po hmatové stezce.

Vytvoření programu bylo spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR.

Program vyučujeme v září a od dubna do června.

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
1.–5. ročník ZŠ

Lesní naučná stezka pro ZŠ – TERÉNNÍ PROGRAM

Žáci mohou rozehrát dřevěný nástroj dendrofon, vydat se po stopách lesních zvířat a odhalit příběhy v nich ukryté. Mohou si vyzkoušet, co obnáší práce geologa a jakou sílu má voda, nahlédnout do života brouka lýkožrouta a vystopovat zmizelé obyvatele lesa.

Program vyučujeme od září do října a od dubna do června.

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
2.–5. ročník ZŠ

V ZIMNÍM KOŽICHU

Program je zaměřen na poznávání zimní přírody. Žáci si vytvářejí vlastní zimní příběh a učí se stopovat. Součástí programu je návštěva výukového prvku noční les.

Program vyučujeme od listopadu do března.

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
3.–4. ročník ZŠ

Sojčí lumpárny

Jak se ptačí svět přizpůsobuje drsným zimním podmínkám? Jak souvisejí krásná jablka s hnízděním sýkorek? Žáci se formou her dozvídají zajímavosti z ptačího světa, vyrobí si dřevěné ptačí krmítko a naučí se správným zásadám zimního přikrmování ptáků.

Program vyučujeme od září do března.

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
3.–5. ročník ZŠ

BARVY ZEMĚ

Kolik barev má země? Může být červená i modrá? Hrubá, kamenitá i jemná? Kdo splétá chodbičky ve světě pod našima nohama? Uvidíte, že půda není jen pro krtky.

Program vyučujeme v září a říjnu a od března do června.

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
3.–5. ročník ZŠ

CO SKRÝVÁ LES

Pestrý program zaměřený na poznávání lesa různými způsoby včetně zapojení smyslů. Žáci zkoumají konkrétní strom od kořenů až po korunu a vytvoří si jeho portrét.

Program vyučujeme v září a říjnu a od března do června.

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
3.–5. ročník ZŠ

JAK ROSTE LES - TERÉNNÍ PROGRAM

Jedinečná šance prožít a poznat celý dlouhý život stromu od semínka až po mrtvý tlející strom. Žáci se přímo v lese seznámí s faktory působícími na stromy a les během jeho růstu.

Vytvoření programu bylo spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR.

Program vyučujeme od září do října a od března do června.

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
3.–6. ročník ZŠ

SPOLEČENSTVO PRŮSVITNÝCH KŘÍDEL

Vypravte se s námi do světa včel a mravenců! Proniknete do tajemství jejich dokonalé organizace a dělby práce, ochutnáte včelí produkty a prolezete si model mraveniště. Čeká vás pozorování života včel v proskleném úle.

Program vyučujeme v září a od dubna do června.

 

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
3.–6. ročník ZŠ

VODNÍ KRÁLOVSTVÍ LESA

Program je zaměřený na význam vody v krajině a její důležitost pro různé organizmy. Jeho součástí je stopování potůčku a průzkum vodou ovlivněných stanovišť i s jejich obyvateli, podle ročního období také lovení vodních živočichů, nebo modelování vodního toku.

 

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
4.–6. ročník ZŠ

NA KAMENI KÁMEN

Žáci se seznámí s některými druhy hornin využívanými člověkem a vybrané druhy prozkoumají v terénu pomocí geologického kladívka. Dramatickou formou ztvární vznik a vývoj života na Zemi.

 

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
4.–6. ročník ZŠ

POTRAVNÍ VZTAHY A FOTOSYNTÉZA

Kdo je to rozkladač? Odkud čerpá živá příroda energii? Žáci prozkoumají potravní vztahy mezi organismy a dramatickou formou ztvární fotosyntézu. V sezóně pozorují půdní rozkladače přímo v terénu.

 

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
5.–7. ročník ZŠ

Po stopách šelmy

Vydejte se s námi do světa šelem! Je libo podrbat jezevce za uchem? Vyzkoušet, jak ostré mají šelmy špičáky? Nebo byste se chtěli podívat, jací živočichové se pod rouškou tmy toulají našimi lesy? Podíváme se, co umí fotopast, a společně ji nainstalujeme. V roli detektivů vyřešíme případ ztracené slepice a vyzkoušíme si, jak se žije našim rysům.

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
5.–7. ročník ZŠ

VRABČÁKOVY PTÁKOVINY

Žáci prozkoumají tajuplný svět ptáků. Zjistí, čím se mezi sebou jednotlivé druhy liší a co je ohrožuje. Při výrobě ptačí budky si vyzkouší práci s pilou a kladivem. Program je vhodný zvláště pro zimní období.

Program vyučujeme od září do března.

 

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
7.–9. ročník ZŠ, 1.–4. ročník SŠ

LES A KLIMA

Jakou cenu má les? V průběhu programu žáci komplexně nahlížejí na funkce lesa, seznamují se s uhlíkovým cyklem a porovnávají ekonomická a environmentální hlediska ochrany přírody. Zahrají si simulační hru Zábavní centrum, nebo les?

 

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
7.–9. ročník ZŠ

ORGANISMUS JMÉNEM VODA

Proč je dnes vody moc nebo málo? Při hrách a aktivitách žáci přemýšlejí o koloběhu vody i příčinách a dopadech jeho narušení. Díky funkčnímu modelu říčních koryt se seznámí s dopady regulace říčních toků na krajinu a s možnostmi využívání energie vody.

Program vyučujeme od září do října a od dubna do června.

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

Jak se práší kolem spraší – NOVINKA

Horniny jsou všude kolem nás. Jakou podobu jim vtiskl zub času a kam je vítr ještě zavane? Geologický program, ve kterém se žáci seznámí s našimi některými horninami. Prozkoumají je v terénu za pomoci geologického kladívka a vytvoří si vlastní sbírku, kterou si odnesou do školy. Osobně zažijí některé geologické procesy.

Program vyučujeme od dubna do června.

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

SVĚT POD NOHAMA

Je půda obnovitelný, nebo neobnovitelný zdroj? Je živá? Jak dlouho vzniká a co ji může ohrozit? Žáci se vydají na neobvyklou výpravu do světa půdy a prozkoumají některé půdní typy přímo v terénu.

Program vyučujeme od září do října a od dubna do června.

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko

 

 

Kamenná

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Kamenná
Kamenná 20, 639 00 Brno
T: 543 420 825, 602 684 393
Kontaktní osoba: Ludmila Chmelíková
E: kamenna(at)lipka.cz

 

Dopolední programy

Dopolední programy probíhají od 9 do 12 hodin. Cena programu pro jednoho účastníka je 80 Kč. Prosíme přihlášené, aby se nám tři dny před programem ozvali a upřesnili počet účastníků, kteří se k nám chystají.

 

3.–4. ročník ZŠ

Kdo nám bydlí v zahradě – novinka od 04/2018

Je naše zahrada jenom naše? Kdo všechno tam bydlí s námi? Jak můžeme přilákat další užitečné tvory? Mají v zahradě opravdu všechno, co potřebují? Pojďme si zahrát na realitní kancelář a společně vytvořit nabídku komfortního, bezpečného bydlení a stravování pro nejrůznější pomocníky z živočišné říše.

80 Kč      Kamenná
3.–4. ročník ZŠ

Není včela jako včela – novinka od 04/2018

Víte, že opylovat květy umí nejen včela medonosná? Na zahradě najdeme také mnoho jiných opylovačů: samotářské včely, čmeláky, pestřenky, motýly a další zajímavé tvory. V programu se seznámíme s jejich vývojem, navštívíme včelí bufet, podíváme se na svět jejich očima a naučíme se vyrábět úkryty a domečky.

80 Kč      Kamenná
4.–6. ročník ZŠ

ZVÍŘATA, KTERÁ ZMĚNILA SVĚT

Nejen králové a vynálezy se podíleli na utváření dějin. Svou roli měli i nenápadní živočichové. Budeme o nich přemýšlet jako o stavitelích, cestovatelích a  popelářích. Jak vypadal život na planetě Zemi v minulosti? Kdo stojí za vznikem ostrovů? Jaká je role rozkladačů? Jak mohou nepůvodní druhy živočichů ovlivnit místo, ve kterém žijí?

 

80 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Kamenná
6.–9. ročník ZŠ

ŠPILBERK ZNÁMÝ A NEZNÁMÝ

duben–říjen

Využijte tento program třeba jako doplnění školního výletu!

Žáci se s pomocí historických map a starých fotografií vydají na cestu do historie hradu Špilberku, hradního kopce i celého Brna a odhalí změny a environmentální problémy, kterým museli Brňané v minulosti čelit.

Program vyučujeme v parku pod hradem Špilberkem, probíhá po celou dobu v terénu a je realizován za každého počasí. Doporučujeme, aby si žáci vzali vhodný oděv a obuv, pláštěnku a svačinu.

 

80 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Kamenná
7.–9. ročník ZŠ

NĚCO JE VE VZDUCHU

Co všechno se skrývá ve vzduchu, který dýcháme? S průzkumem neviditelného vzdušného koktejlu začneme v domácnostech, kde ho ovlivňuje náš životní styl i vybavení bytu. Zbavíme se škodlivin větráním? V rolích zástupců vlád různých států budeme řešit problematiku prachu, oxidů dusíku, přízemního ozónu i dalších látek.

 

80 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Kamenná
8.–9. ročník ZŠ, 1.–4. ročník SŠ

KDO JE ZA VODOU?

V jedné řezané růži zakoupené v květinářství bereme stovky litrů vody z Keni. V jednom kilogramu hovězího masa se mohou skrývat až tisíce litrů vody.Je voda jen nedostatkové zboží nebo lidské právo? Kdo má vody dostatek a kdo musí vystačit s málem?  Co znamená pojem virtuální voda?Autorem programu je NaZemi.

80 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Kamenná
8.–9. ročník ZŠ

KDYŽ SE ŘEKNE SEX

Sex a sexualita jsou běžnou součástí našich životů. Ale viděli jste někdy menstruační houbu? Mohli jste si sáhnout na cervikální klobouček? Program poskytuje vhled do problematiky menstruace a antikoncepce a doplňuje ho o environmentální rozměr.

 

80 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Kamenná
1.–4. ročník SŠ

100 LIDÍ 100 CHUTÍ

Opravdu si jídlo vybíráme jenom podle chuti nebo existují i jiné motivace k výběru? Co vede lidi k veganství, vitariánství nebo freeganství? Program představuje specifické stravovací návyky současné populace a nabízí příklady environmentálně příznivého stravování.

 

80 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Kamenná
1.–4. ročník SŠ

MÁME NA ZEMI? ANEB KOLONIZÁTOŘI VZDÁLENÝCH SVĚTŮ

Nedostatek jídla, časté povodně, znečištěný vzduch a desítky kilometrů neobydlené krajiny. Dokážete tyto drsné podmínky využít ve váš prospěch a osídlit takovou krajinu? Vyzkoušejte si, co všechno pro nás zajišťují ekosystémy a jak obtížné může být jejich služby nahradit.

 

80 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Kamenná
1.–4. ročník SŠ

MOBIL – CO NEVYČTEME Z DISPLEJE

Kolik milionů nepoužívaných mobilů leží v našich šuplících? Tušíte, co všechno je skryté za jejich výrobou? Jak souvisí například s konfliktem v Demokratické republice Kongo?  Program odkrývá environmentální, sociální i ekonomické problémy spojené s výrobou, spotřebou a likvidací elektroniky, kterou denně používáme.

 

80 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Kamenná
3.–4. ročník SŠ

NENECHTE SE ZASTAV(I)ĚT!

Co dělat v případě, když se občanům ve veřejném prostoru něco nelíbí? Jak prosadit návrhy na zlepšení? Program spjatý s problematikou staveb hypermarketů umožní žákům vyzkoušet občanská práva nanečisto. Formou hry si osvojí, jak zpopularizovat danou kauzu nebo co obnáší správní řízení.

80 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Kamenná
1.–4. ročník SŠ

Pod lavinou informací – NOVINKA od 01/2018

Jak se zorientovat v dnešním informace přehlceném světě medií? Jak posoudit, jestli je daná informace kvalitní nebo jestli se s námi snaží manipulovat? Jak se jako internetový surfař neutopit v moři informací, článků a reklam? Program představuje základní principy fungování médií a sociálních sítí a nabízí některé návody, jak s nimi pracovat, aby se nám stala dobrými informačními pomocníky.

       Kamenná

8.–9. ročník ZŠ, 1.–4. ročník SŠ

PALMOVÝ OLEJ – novinka od 01/2018

Nikdy předtím nebyli Evropané tolik zodpovědní za kácení tropických pralesů jako nyní. Víte, jak souvisí hromadné vypalování lesů s každodenním životem Čechů? Jakou má souvislost s konzumací čokolády a jiných sladkostí, s výrobou krmiv pro naše mazlíčky nebo s naší přepravou? Program předkládá aktuální a faktické informace doplněné o reálné fotografie z Bornea.

Součástí přednášky v délce 90 minut je promítání zkrácené verze dokumentu Zelená poušť.

K přednášce si do své školy můžete zdarma zapůjčit výstavu fotografií spojenou s problematikou palmového oleje.

Program realizujeme ve spolupráci s Koalicí proti palmovému oleji.

 

       Kamenná

4.–6. ročník ZŠ

ODPADKOVÝ KOŠ VYPRAVUJE

Co všechno o nás může prozradit náš odpadkový koš? Výukový program se zaměřuje na třídění a recyklaci odpadů z domácností a bytů. Ukážeme si, jak můžeme omezit množství námi produkovaného odpadu a jak některé odpadky ještě využít. Nebude chybět ani výroba užitečného předmětu ze zdánlivého odpadu.

 

85 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Kamenná
4.–6. ročník ZŠ

VODNÍ SVĚT

Pojďte s námi prozkoumat prostředí sladkých vod! Kde všude můžeme vodu nalézt? A co v ní žije? Společně budeme pracovat s modelem vodního toku, podíváme se na řeky a jejich význam v krajině a ponoříme se do světa stojaté vody. V programu jsou využity principy badatelsky orientovaného učení.

 

85 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Kamenná
7.–9. ročník ZŠ

ENERGIE

Slunce, voda, vítr. Můžeme z těchto zdrojů získat dostatek energie pro naše domácnosti? V průběhu programu si žáci díky interaktivním prvkům v zahradě vyzkouší, na jakém principu fungují větrné, vodní a fotovoltaické elektrárny, pojmenují jejich výhody a nevýhody a možnosti jejich využití na území České republiky.

85 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Kamenná
8.–9. ročník ZŠ

TAJEMSTVÍ UKRYTÉ V ZEMI

Půda a horniny představují ohromný archiv plný informací o historii Země. V součinnosti s živly, člověkem a dalšími činiteli určují dávnou i současnou podobu naší krajiny. Žáci řeší otázky spojené s různými geologickými obdobími, seznamují se s živly jako spolutvůrci prostředí na planetě a luští kód k tajemné truhle ukryté přímo v zahradě.


85 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Kamenná
7.–9. ročník ZŠ

VODA – MOCNÁ I ZRANITELNÁ (NOVINKA)

Je voda mocným živlem nebo zranitelnou součástí krajiny?

V programu se žáci seznámí s vodou jako mocným živlem a s využitím modelového vodního toku budou odhalovat příčiny povodní i nedostatku vody v krajině. Zaměříme se na vodu také jako na zranitelnou složku krajiny, zjistíme příčiny znečišťování vody a pomocí bioindikace určíme kvalitu vody v místním jezírku.

 

85 Kč      Kamenná

© LIPKA 2018