Aktuálně Kamenná

InspiroCafé: Marek Orko Vácha

Přírodovědec, katolický kněz, univerzitní pedagog, učitel náboženství, spisovatel, cestovatel, skaut, glosátor společenského dění.
Tyto aktuální profese Marku Orko Váchovi umožňují zabývat se tématy dnešní doby šířeji, neotřele a často i v souvislostech, na které nejsme jako čtenáři, žáci či posluchači zvyklí.

Kromě otázek evoluční biologie (Marek Orko Vácha vystudoval molekulární biologii a genetiku) a lékařské a environmentální etiky se v knize Nevyžádané rady mládeži věnoval pomoci mladým lidem nejen v křesťanských komunitách v hledání jejich cesty životem. Mnohé „nevyžádané“ rady možná překvapily, nejen mladé lidi, ale i jejich rodiče. Jaký apel by bylo možné přinést dnešní mládeži obecně? K čemu upírat pozornost v současné mnohdy roztěkané a možnostmi přehlcené době? A je vůbec potřeba se radami mládeži zabývat?
Využijme ojedinělou příležitost k zamyšlení nad těmito otázkami a k bezprostřední diskusi s Markem Orko Váchou poprvé v InspiroCafé.

InspiroCafé pořádá pracoviště Kamenná vždy jedno podvečerní úterý v měsíci, kdy si při dobré kávě a malém občerstvení poslechneme inspirativní osobnosti.

Cena semináře: 50 Kč – platí se na místě, na akci je nutné se přihlásit předem, kapacita je 50 míst.


Kamenná

Lipka pro pedagogy – brožura vzdělávacích akcí

Přichází nový školní rok a s ním i naše brožura Lipka pro pedagogy. Podívejte se, jaké novinky jsme pro vás na letošní školní rok 2018/19 připravili a jaké stálice zůstaly v nabídce.

 

Při listování brožurou narazíte tradičně na vzdělávacích akce pro pedagogy, na nabídku vzdělávání pro začínající, ale i zkušené koordinátory EVVO. Podívat se můžete také na přehled akcí Zahradní pedagogiky – cyklus Rok ve školní zahradě a Školní zahrady pro EVVO. Nově v brožuře naleznete informace k Venkovní výuce – metodice pro učení přírodou.

Brožuru Lipka pro pedagogy stahujte zde.

 

Letos jsme akce DVPP pro školník rok 2018/19 připravovali s ohledem na podmínky výzvy č. 02_18_063 - Šablony II. Zaměřili jsme se na vzdělávací oblasti polytechnická výchova a osobnostně sociální a profesní rozvoj. V brožuře, ale i v kalendáři akcí semináře, které můžete hradit z šablon, najdete vyznačené pod zkratkou ŠAB.

Informace k aktuální výzvě najdete přímo na webu MŠMT.

 

V případě, že chcete použít šablony na financování našich aktivit a nemáte s nimi zkušenosti, můžete se zeptat naší projektové manažerky Jany Dvořáčkové: jana.dvorackova(at)lipka.cz.


Kamenná

Soutěž středoškolských prací

Zadáváte na začátku školního roku závěrčené práce žákům na středních školách? A co takhle se zaměřit na témata související s životním prostředím na Jižní Moravě?

Lipka bude na jaře roku 2019 vyhlašovat další ročník Soutěže středoškolských prací, do kterého se mohou vaši žáci přihlásit. Vy už se ovšem společně snimi můžete připravit – stačí zadat vhodné téma a vaši žáci na něm můžou začít pracovat.

 

Více informací naleznete na stránce Soutěže středoškolských prací www.lipka.cz/soutez-SP.


Kamenná

© LIPKA 2018