LIPKA NABÍZÍ PEDAGOGŮM


Síť škol se zájmem o ekologickou výchovu M.R.K.E.V. a Mrkvička


Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy neboli M.R.K.E.V. je název celorepublikového projektu. Jeho cílem je vytváření funkčních regionálních systémů školního a mimoškolního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), podpora procesu vytváření a realizace školních programů EVVO a začleňování environmentální výchovy jako průřezového tématu do školních vzdělávacích programů.

Obdobná celorepubliková síť s názvem Mrkvička funguje také pro mateřské školy.


Specializační studium pro koordinátory EVVO


Specializační studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy je určeno pro stávající i budoucí koordinátory environmentální výchovy ve školách.


Vzdělávání pedagogů


Lipka poskytuje komplexní nabídku vzdělávání pro pedagogy všech stupňů škol, od dlouhodobých kurzů pro koordinátory environmentální výchovy ve školách či systematické spolupráce se školními kolektivy až po tematicky pestrou nabídku seminářů pro pedagogy mnoha vzdělávacích oborů. Systém vzdělávání zahrnuje mimo jiné i terénní exkurze, konference k environmentální výchově - KONEV či týdenní kurz Repetitorium terénní přírodovědy. Aktuální nabídku akcí naleznete v kalendáři akcí.


Program Ekoškola

Kamenná je koordinátorem mezinárodního programu Ekoškola (Eco-Schools) v Jihomoravském kraji, který nabízí cestu praktických změn vedoucích k ekologizaci provozu školy a pomáhá naplňovat průřezové téma Environmentální výchova.


Konzultace a poradenství


Lipka nabízí školám konzultace a poradenství v širokém spektru oblastí zahrnující například metodickou pomoc při začleňování EVVO do výuky, tvorbu a využití školních přírodních zahrad či pomoc při zpracování projektových žádostí.

 

MODULOVÉ SEMINÁŘE

 

Ušijte si seminář pro vaši školu s Lipkou přímo na míru! Lipka nabízí uspořádání seminářů pro celý tým jedné školy. Podívejte se na nabídku modulových seminářů nebo si s námi domluvte jinou variantu podle vašich možností a priorit.

FOTOGALERIE

© LIPKA 2019