KONEV – Konference k environmentální výchově

XVII. ročník Konference k environmentální výchově KONEV s podtitulem Voda: mocná i zranitelná proběhne 2. listopadu 2016 v Brně. Rádi na ní uvidíme i vás!

 

Pozvánka s programem ke stažení

 

Konference je určena pedagogům základních škol, středních škol a školských zařízení (zejména koordinátorům EVVO) z Jihomoravského kraje. Slouží nejenom jako zdroj inspirace a informací k nabízenému tématu, ale také jako prostor pro vzájemné setkávání a výměnu zkušeností. Letošní ročník se koná pod záštitou Kateřiny Valachové, ministryně školství ČR.

 

Proč právě toto téma? Jeden rok nás trápí sucho, v dalším přijdou rozsáhlé povodně. Lidé v zatopených oblastech vypráví o nepředstavitelné síle rozvodněné řeky, jiní před sebou vidí vyschlá koryta potoků a klesající zásoby pitné vody. Pojďte s námi hledat příčiny těchto extrémních jevů, pojďte hledat možnosti, jak jim předcházet. Ale hlavně – inspirujte se metodickými přístupy, které vám pomohou tato témata efektivně předávat vašim žákům!

 

PŘIHLÁŠKA

Přihlášku na akci najdete zde: přihláška KONEV.

 

 

Přednášky

Dopolední část programu je tvořena několika přednáškovými bloky:

  • Co se děje v naší krajině - doc. Jan Pokorný, CSc. Přední vědecký pracovník, který se dlouhodobě věnuje vlivu zásahů člověka v krajině na vodní oběh a klima, nám představí zázrak přírody, jemuž na Lipce říkáme bioklimatizace

 

  • Připraveni na globální klimatickou změnu? - RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.

Ředitel brněnské pobočky ČHMÚ poskytne aktuální naměřená data týkající se extrémních projevů počasí a nastíní možnosti, jak s těmito extrémy žít

 

  • Sen technokratů, noční můra ekologů i ekonomůdoc. Martin Rulík, Ph.D.

Hydrobiolog z UPOL Olomouc nám předá aktuální informace k nekončícímu plánu výstavby kanálu Dunaj – Odra – Labe

 

  • Cestou suchých potoků – RNDr. Petr Pařil, Ph.D.

Hydrobiolog MU Brno představí dokumentární film věnovaný mapování vodních toků ohrožených vysycháním

 

Dílny

Odpoledne se můžete zúčastnit dvou vámi vybraných dílen:

  • Organismus jménem voda – Mgr. Pavlína Žilková

Zahrajte si s námi hru, která umožňuje pochopit vliv činnosti člověka na rozsah povodní.

 

  • Život v našich tocích – doc. Martin Rulík, Ph.D.

Zopakujte si hydrobiologii - praktický přehled oživení našich toků a možností bioindikace

 

  • Dunaj v kufru – Mgr. Helena Nováčková

Seznamte se s rozsáhlým metodickým materiálem věnovaným povodí Dunaje

 

  • Příklad dobré praxe: Hamerský potok – doc. Jan Pokorný, CSc.

Sám autor představí kvalitně zpracovanou metodiku věnovanou vodnímu režimu krajiny

 

  • Jak funguje dešťová zahrada – Ing. Dana Křivánková

Teče od vás dešťová voda rovnou do kanálu? Zkuste ji zadržet v dešťové zahradě!

 

 

Cena

500 Kč pro pedagogy

400 Kč pro pedagogy ze škol zapojených do sítě MRKEV

605 Kč pro nepedagogy (cena je navýšena o DPH)

 

Kontaktní osoba

Mgr. Hana Mikulicová

T:  543 420 821

E: hana.mikulicova(at)lipka.cz

FOTOGALERIE

© LIPKA 2016