Konference o krajině

KRAJINA JAKO PROSTOR

Termín a místo konání: 22.–24. března 2012 na zámku ve Křtinách

 

Konference o krajině propojuje obory, jejichž společným prostředkem je krajina, s environmentální tematikou. Nabízí prostor pro setkání odborníků a učitelů s cílem rozvíjet výuku o krajině a vztahu k regionu.

 

Konference je určena pedagogům a pedagogickým pracovníkům základních a středních škol a školských zařízení z Jihomoravského kraje. První ročník je zaměřen zeměpisně. Součástí konference jsou přednášky odborníků přírodovědných i humanitních oborů, výměny zkušeností účastníků se začleňováním výuky o krajině a v krajině na základních a středních školách, informace o pomůckách, publikacích a nabídka praktického využití tématu (fenoménu) krajiny pro školní i mimoškolní výuku.

 

Podrobné informace a program konference obdrží všichni včas přihlášení účastníci.


Účastnický poplatek: 0 Kč, pouze pedagogové a pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ a školských zařízení Jihomoravského kraje. Počet účastníků je omezený.

 

Všichni přihlášení účastníci obdrží publikace a výukové materiály vztahující se k tématu krajiny.


Nabízíme vám také prostor pro vaše prezentace (náměty do hodin, plakáty, prezentace fotografií, výstavy žákovských prací apod.). Máte-li zkušenosti se začleňováním tématu krajiny do výuky a chcete-li se o ně podělit s kolegy, využijte této nabídky a spolu s vyplněnou přihláškou, prosím, zašlete i váš návrh prezentace.


Přihlášku na konferenci (vyplňte prosím zde) zašlete, prosím, emailem na katerina.mrazkova(at)lipka.cz. Vyplněné přihlášky zasílejte nejpozději do 9. března 2012.
Storno přihlášky zasílejte pouze emailem. Zajištění náhradníka vítáme.


Akce je součástí projektu Praktická environmentální výchova pro pedagogy (reg. č. CZ.1.07/1.3.10/02.0044), který realizuje Lipka a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 

FOTOGALERIE

© LIPKA 2019