Spoluzakladatel Lipky Aleš Máchal získal ocenění hejtmana JMK

Aleš Máchal získal cenu hejtmana JMK za zásluhy v oblasti ochrany životního prostředí, zejména za zásluhy o začlenění environmentální výchovy do systému vzdělávání na všech typech škol a za vznik vzdělávacího oboru na vysokých školách. Jako průkopník ekologické výchovy ovlivnil několik generací pedagogů, studentů a lektorů a rozhodující měrou se podílel na založení a fungování Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání, které již více než dvě desítky let slouží jihomoravským dětem, žákům, pedagogům i veřejnosti.

Fotogalerie:
Ing. Aleš Máchal přebírá ocenění z rukou náměstka hejtmana Bc. Romana Celého, Dis. 
Foto archiv JMK


© LIPKA 2019