Konference k environmentální výchově – KONEV

XVII. ročník Konference k environmentální výchově KONEV s podtitulem Voda: mocná i zranitelná se konal 2. listopadu 2016 v Brně pod záštitou Kateřiny Valachové, ministryně školství ČR.

 

Proč právě toto téma? Jeden rok nás trápí sucho, v dalším přijdou rozsáhlé povodně. Lidé v zatopených oblastech vypráví o nepředstavitelné síle rozvodněné řeky, jiní před sebou vidí vyschlá koryta potoků a klesající zásoby pitné vody. Na konferenci jsme hledali příčiny těchto extrémních jevů i možnosti, jak jim předcházet. A hlavně jsme se inspirovali metodickými přístupy, které pomáhají tato témata efektivně předávat žákům!

Fotogalerie:


© LIPKA 2019