Konference k Soutěži diplomových prací 2016

Konference pravidelně otevírá prostor pro jedinečné mezioborové setkání studentů, zástupců neziskového sektoru, akademiků i lidí z praxe. Studenti nejen převzali finanční a věcné ceny, ale současně své práce prezentovali a diskutovali o výsledcích. Prezentaci si nenechali ujít i někteří ocenění z minulých ročníků, kteří se v diskuzi zajímali o výsledky prací svých následovníků. Kompletní přehled výsledků i sborník anotací všech prací je dostupný na webových stránkách.

Fotogalerie:


© LIPKA 2019