OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů zastoupený ředitelkou Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání prohlašuje, že je plně respektováno právo na soukromí a návštěvou těchto stránek nejsou shromažďovány žádné osobní údaje o vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas. Pro účely statistického hodnocení návštěvnosti stránek jsou pouze sledovány IP adresy, z nichž uživatelé na tyto stránky přistupují. Údaje nejsou archivovány. Lipka neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu nebo při použití webového formuláře kontakt nebo dotazy či stížnosti. Při zpracování osobních údajů dbá Lipka na dodržování norem zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Lipka prohlašuje, že veškeré fotografie a informace jsou prezentovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Správce neodpovídá za neoprávněné kopírování zde prezentovaných informací a jejich ukládání na jiných prezentacích.

 

 

Výtah ze směrnice pro ochranu osobních údajů

Zákonný zástupce žáka zapsaného k docházce do Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvkové organizace vyjadřuje souhlas s vedením jím poskytnutých osobních nebo citlivých údajů o žákovi správcem, kterým je Lipka. Současně souhlasí s eventuelním umístěním fotografie žáka (podobenka) na nástěnky Lipky, webovou prezentaci nebo v rámci prezentace Lipky. Zveřejněna může být jak samotná podobenka nebo může být zveřejněna fotografie žáka ve společnosti dalších osob, tvořících skupinu současně s uvedením jména, příjmení, kroužku, aktivity apod. U žádného zveřejnění nesmí být uvedeny další identifikační znaky, jakými jsou například věk, adresa bydliště apod. Zákonný zástupce dále bere na vědomí, že má práva dle §§ 11, 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí souhlasu se zveřejněním fotografie žáků, jejich projektů, jejich prezentací na webu apod. je dobrovolné. Zákonný zástupce může svůj souhlas písemně kdykoliv odvolat. Odvolání tohoto souhlasu musí být písemné a doručené na adresu správce. Zákonný zástupce výslovně souhlasí s tím, že je možno užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění (Občanského zákoníku), jméno, příjmení a fotografii nebo jiné zveřejnění v propagačních a reklamních materiálech Lipky. Lipka zajistí, aby zveřejněním nedošlo k poškození dobrého jména žáka nebo zákonného zástupce nebo nebyly dotčeny jejich práva na ochranu osobnosti. Udělený souhlas je platný po dobu docházky na aktivity Lipky. Po ukončení docházky může být prezentace zejména projektů, úspěchů s uvedením konkrétního žáka využívána, pokud nedošlo k prokazatelnému odvolání souhlasu.

 

Kontaktní e-mail: lipka(at)lipka.cz

© LIPKA 2018