Okénko Aleše Máchala

 

Milí čtenáři,

 


vítejte na stránce plné krátkých recenzí knih, které stojí za to číst, a komentářů k aktuálním událostem. Tyto články Aleš Máchal pravidelně připravuje pro učitele, zájemce o environmentální vzdělávání i jiné nadšence a milovníky přírody, a postupně vycházejí ve zpravodajích Lipky. Chcete-li je nacházet každý měsíc ve své e-mailové schránce, přihlaste se k jejich odběru v pravé části hlavní stránky.

 

 

Kdo je Aleš Máchal?

Aleš je jedním ze zakladatelů a také prvním ředitelem Lipky. Po 40 let se věnuje environmentálnímu vzdělávání a dětem, studentům i učitelům pomáhá porozumět, jak úžasné jsou přírodní děje a jak se k našemu životnímu prostředí chovat ohleduplně a s respektem.

Kdo byl Jan Čeřovský a proč je dobré to vědět

Jen několik dnů předtím, než pan RNDr. Jan Čeřovský, CSc. začátkem letošního září v 87 letech opustil náš svět, dokázal ještě do kamery dokumentaristy Iva Bystřičana promluvit o své dlouholeté práci v mezinárodní ochraně přírody. V televizním cyklu Dějiny neposlušnosti se pan doktor objeví jen na pár okamžiků, jeho zásluhy o vznik a rozvoj výchovy k ochraně přírody jsou však natolik významné a nezastupitelné, že bych rád jeho osobnost přiblížil o něco víc.


více informací

Pojeďte do Prahy aneb Krajina Postnaturalia Krištofa Kintery

Označit výstavu výtvarných děl za fascinující je dílem troufalé a dílem úctyplné. Připadá mi však, že přídomek „fascinující“ je v případě výstavy Krištofa Kintery v pražském Rudolfinu zcela na místě. Její název „Nervous Trees“ je tajuplný a budí zvědavost.


více informací

Pozvání do krajiny plné nápadů

Krajina nápadů je nápadníkem v tom nejlepším slova smyslu. Jedná se o sborník, ve kterém se mísí osvědčené i zcela originální náměty pro vnímání a zkoumání krajiny i pobývání v ní. Patnáct spoluautorek a spoluautorů z Chaloupek a Lipky zde předkládá celkem 49 možností, jak dětem zajímavě a smysluplně přibližovat krajinou hrou, pozorováním, modelováním, mapováním, měřením, fotografováním a třeba i uvědomováním si vlastních pocitů či dokonce prostřednictvím bájných bytostí, za kterými si nejsnáze představíme skřítky a víly.


více informací

Posedlost Václava Klause bojem proti nebezpečí environmentalismu sílí

I když čtenář Klausovy názory zná a neměl by být jeho vývody překvapen, klade si nad textem jeho nové knihy řadu neodbytných otázek: co je divného na tom, že většina environmentalistů (a zřejmě i většina dalších občanů) důvěřuje devadesáti pěti procentům světových klimatologů víc, než pěti procentům klimatologů majícím na nebezpečí globálních změn klimatu opačný názor? Co Klause opravňuje nazývat vědce sdružené v IPCC klimatickými alarmisty?


více informací

O věrných a rozumných

Mnozí z vás budou zřejmě znát dvě předchozí knihy profesorky Hany Librové z dnes už uzavřené trilogie zabývající se environmentálně příznivými způsoby života (Pestří a zelení, Vlažní a váhaví). Nově se můžeme radovat z třetí části, knihy Věrní a rozumní (kapitoly o ekologické zpozdilosti), na níž se podíleli i žáci profesorky Librové. V čem všem je kniha pozoruhodná a proč?


více informací

Téma „odpady“... může nás ještě překvapit?

Těm z nás, kteří se soustavně věnujeme environmentální osvětě a zaměřujeme se i na nakládání s odpady, by mohlo připadat, že v tomhle dávném tématu už nelze přijít s ničím novým. Naučili jsme sebe i své žáky a rodiny více či méně důsledně třídit odpad a snažíme se, aby jej vznikalo co nejméně. O to příjemnějším překvapením je...


více informací

© LIPKA 2017