Okénko Aleše Máchala

 

Milí čtenáři,

 


vítejte na stránce plné krátkých recenzí knih, které stojí za to číst, a komentářů k aktuálním událostem. Tyto články Aleš Máchal pravidelně připravuje pro učitele, zájemce o environmentální vzdělávání i jiné nadšence a milovníky přírody, a postupně vycházejí ve zpravodajích Lipky. Chcete-li je nacházet každý měsíc ve své e-mailové schránce, přihlaste se k jejich odběru v pravé části hlavní stránky.

 

 

Kdo je Aleš Máchal?

Aleš je jedním ze zakladatelů a také prvním ředitelem Lipky. Po 40 let se věnuje environmentálnímu vzdělávání a dětem, studentům i učitelům pomáhá porozumět, jak úžasné jsou přírodní děje a jak se k našemu životnímu prostředí chovat ohleduplně a s respektem.

Jak vánočně obdarovat Zemi

Sice pomaloučku, nenápadně, ale přece jen se na svět klube sociální norma ohleduplnějšího a sebeomezujícího jednání vůči přírodě i celé planetě. Neustále přibývá lidí citlivých na signály, jež jsou předzvěstí nevratných klimatických změn. Nejsou líní činit konkrétní kroky k zabránění či oddálení hrozících katastrof.  I proto má smysl vkládat naděje v postupně sílící environmentální empatii, nepodceňovat vliv nápodoby a nespoléhat jen na nedohledné prozření velkých producentů CO2, které se zejména u nadnárodních korporací jeví mnohdy spíš jako greenwashing než následováníhodný příklad dobré vůle ke snížení klimatických hrozeb.

 


více informací

Proč je dobré vědět o Ekopublice

Mezi environmentálně citlivějšími lidmi po celém světě nezadržitelně sílí oprávněné obavy o budoucnost živé i neživé přírody, která poskytuje lidstvu veškeré nezbytné podmínky pro život. Jak výstižně píše Martin Uhlíř v Respektu č. 41/2018, „Nová klimatická zpráva OSN je vzkazem pro kapitána Titaniku“, neboť „katastrofě lze zabránit, ale jen za cenu téměř nepředstavitelné změny kurzu“.


více informací

Environmentální dějepis pro začátečníky i pokročilé

Kdybych jakýmsi zázrakem omládl (a znovu nabyl sluchu), přál bych si studovat obor Environmentální historie. Takový se sice u nás zatím nevyučuje, ale několik vysokoškolských předmětů s podobným obsahem se nalézt dá, zejména díky dlouholetému úsilí pana doc. Leoše Jelečka.


více informací

Prosba za stromy

Tradiční letní péče o zahrady spočívala z velké většiny v zalévání zeleninových a květinových záhonů. Málokdo dřív pomyslel na zálivku stromů, poněvadž se mělo za to, že se o sebe dokáží postarat a vláhu si z půdních hlubin natáhnou samy i v největších vedrech.


více informací

Ekonomistický fundamentalismus vysychající krajinu nevyléčí

Dávno je zřejmé, že Václav Klaus už nikdy nebude přemýšlet a mluvit jinak, než podle svých setrvale klimaskeptických pocitů a přesvědčení, aniž by bral v potaz odborná stanoviska bioklimatologů, natož environmentalistů.


více informací

Vnímejme tragické poselství Davida Buckela!

Dokážeme se vzchopit po seznámení s hrůznou zprávou o smrti amerického právníka Davida Buckela? Víme vůbec o tom, že se v polovině dubna v Brooklynu upálil na protest proti znečišťování Země fosilními palivy?


více informací

Tři novinové titulky k úvaze – nejen ekopedagogům

České byty musí šetřit energii. Zaplatí to jejich majitelé (MFD, 4. 12. 2017). Umělý sníh zdraží skipasy (MFD, 10. 10. 2018). Platba za vodu k zasněžování krajinu nezachrání (MFD, 3. 3. 2018). Tyto a podobné podivuhodné titulky jsou stále k vidění nejen v Mladé frontě Dnes. Proč mi připadají podivuhodné?


více informací

Tlející dřevo – bohatství lesa

Je to už řadu let, co jsem svým studentům zadával úkol vytvořit slogan, kterým by nejlépe vyjádřili důležitost tzv. mrtvého dřeva v opravdovém, tj. přírodním a nikoliv hospodářském lese. I přes přístup k internetu tehdy ještě nebývalo informačních zdrojů ke splnění tohoto úkolu mnoho, ale většinou se studentům podařilo nalézt správné řešení, které shrnuli do nejrůznějších podob kouzelně znějící věty: „Mrtvé dřevo je plné života.“


více informací

Knížka Krajina a lidé (po 35 letech)

Nejprve mi dovolte trošku retra: Ochranářské zanícení party mých přátel bylo začátkem sedmdesátých let motivováno ponejvíce intuitivně, především ryzí skautsko-trampskou láskou k přírodě a k jejím krásám. Pojem ekologie jsme tehdy neznali a o tomto pozoruhodném vědním oboru jsme netušili skoro nic. Situace se však zlomově proměnila.


více informací

Co opomněli tvůrci filmu Earth – Den na zázračné planetě

Asi jste také viděli úžasný film Earth: desítky, ba stovky fascinujících záběrů zvířat, detailních i leteckých, mnohé z nich nesmírně dramatické, jiné zase poetické, prostě podívaná, kterou člověku může dopřát právě a jedině film díky jedinečným technickým vymoženostem současnosti (viz např. https://www.youtube.com/watch?v=ZbTbHNtYV_4). Když však přehlídka unikátních obrázků skončí, v divákově mysli vzápětí vyvstávají neodbytné otazníky. Jak je vůbec možné, že toto vizuálně dokonalé a právem oslňující dílo zcela pomíjí zhoršující se stav životního prostředí na Zemi?


více informací

Kdo byl Jan Čeřovský a proč je dobré to vědět

Jen několik dnů předtím, než pan RNDr. Jan Čeřovský, CSc. začátkem letošního září v 87 letech opustil náš svět, dokázal ještě do kamery dokumentaristy Iva Bystřičana promluvit o své dlouholeté práci v mezinárodní ochraně přírody. V televizním cyklu Dějiny neposlušnosti se pan doktor objeví jen na pár okamžiků, jeho zásluhy o vznik a rozvoj výchovy k ochraně přírody jsou však natolik významné a nezastupitelné, že bych rád jeho osobnost přiblížil o něco víc.


více informací

Pojeďte do Prahy aneb Krajina Postnaturalia Krištofa Kintery

Označit výstavu výtvarných děl za fascinující je dílem troufalé a dílem úctyplné. Připadá mi však, že přídomek „fascinující“ je v případě výstavy Krištofa Kintery v pražském Rudolfinu zcela na místě. Její název „Nervous Trees“ je tajuplný a budí zvědavost.


více informací

Pozvání do krajiny plné nápadů

Krajina nápadů je nápadníkem v tom nejlepším slova smyslu. Jedná se o sborník, ve kterém se mísí osvědčené i zcela originální náměty pro vnímání a zkoumání krajiny i pobývání v ní. Patnáct spoluautorek a spoluautorů z Chaloupek a Lipky zde předkládá celkem 49 možností, jak dětem zajímavě a smysluplně přibližovat krajinou hrou, pozorováním, modelováním, mapováním, měřením, fotografováním a třeba i uvědomováním si vlastních pocitů či dokonce prostřednictvím bájných bytostí, za kterými si nejsnáze představíme skřítky a víly.


více informací

Posedlost Václava Klause bojem proti nebezpečí environmentalismu sílí

I když čtenář Klausovy názory zná a neměl by být jeho vývody překvapen, klade si nad textem jeho nové knihy řadu neodbytných otázek: co je divného na tom, že většina environmentalistů (a zřejmě i většina dalších občanů) důvěřuje devadesáti pěti procentům světových klimatologů víc, než pěti procentům klimatologů majícím na nebezpečí globálních změn klimatu opačný názor? Co Klause opravňuje nazývat vědce sdružené v IPCC klimatickými alarmisty?


více informací

O věrných a rozumných

Mnozí z vás budou zřejmě znát dvě předchozí knihy profesorky Hany Librové z dnes už uzavřené trilogie zabývající se environmentálně příznivými způsoby života (Pestří a zelení, Vlažní a váhaví). Nově se můžeme radovat z třetí části, knihy Věrní a rozumní (kapitoly o ekologické zpozdilosti), na níž se podíleli i žáci profesorky Librové. V čem všem je kniha pozoruhodná a proč?


více informací

Téma „odpady“... může nás ještě překvapit?

Těm z nás, kteří se soustavně věnujeme environmentální osvětě a zaměřujeme se i na nakládání s odpady, by mohlo připadat, že v tomhle dávném tématu už nelze přijít s ničím novým. Naučili jsme sebe i své žáky a rodiny více či méně důsledně třídit odpad a snažíme se, aby jej vznikalo co nejméně. O to příjemnějším překvapením je...


více informací

© LIPKA 2018