Okénko Aleše Máchala

 

Milí čtenáři,

 


vítejte na stránce plné krátkých recenzí knih, které stojí za to číst, a komentářů k aktuálním událostem. Tyto články Aleš Máchal pravidelně připravuje pro učitele, zájemce o environmentální vzdělávání i jiné nadšence a milovníky přírody, a postupně vycházejí ve zpravodajích Lipky. Chcete-li je nacházet každý měsíc ve své e-mailové schránce, přihlaste se k jejich odběru v pravé části hlavní stránky.

 

 

Kdo je Aleš Máchal?

Aleš je jedním ze zakladatelů a také prvním ředitelem Lipky. Po 40 let se věnuje environmentálnímu vzdělávání a dětem, studentům i učitelům pomáhá porozumět, jak úžasné jsou přírodní děje a jak se k našemu životnímu prostředí chovat ohleduplně a s respektem.

Není ekohraní jako ekohraní aneb jak nenaletět ekošmejdům

S pojmy ekohry a ekohraní jsme s Hankou Korvasovou přišli poprvé v roce 1987, kdy se nám pod hlavičkou Ústředního domu pionýrů a mládeže poprvé podařilo vydat ekohry pod názvem Hrajeme si na přírodu – soubor her s ekologickou tematikou pro pionýrské tábory.


více informací

Žijeme ve stavu ekologické a klimatické nouze?

Odpověď je jednoduchá a jednoznačná. Ano, a nebude líp. Na rovinu: může být už jen hůř, teď jde jen o to, jak usilovní a obětaví budeme v brzdění změn, které rozvracejí planetární klima, ničí ekosystémy a stále silněji snižují biodiverzitu – v naší krásné zemi i na celé planetě.


více informací

Hledání studánek s Janem Skácelem

Není žádnou novinkou, že obě kruhové kašny na brněnském náměstí Svobody jsou lemovány rošty s úryvky z tvorby jednoho z největších moravských literátů, Jana Skácela, pokorného Mistra poezie. Umístění veršů na zemi je sice poněkud zvláštní (a nejsem asi sám, komu pořád trochu vadí, že po křehkých slovech šlapou lidské boty), ale za nápad ozdobit náměstí Skácelovými verši jsem jeho tvůrcům vděčný.


více informací

Středoškoláci za klima – nejen v Brně

Nejen ve světě, ale také po celé České republice se našla řada následovníků Grety Thunbergové. Vznikají skupiny aktivních středoškoláků Fridays for Future (FFF) též v Brně. Ve snaze maximálně podpořit jejich upřímné snažení oslovila Lipka zástupce brněnské odnože FFF níže uvedeným vzkazem směřujícím k navázání bližších kontaktů a k poskytnutí pomoci s konkretizací studentských požadavků vznášených na politiky. Podobné reakce se dají očekávat i od mnoha brněnských environmentálně zaměřených nestátních neziskových organizací. Nastává příležitost, která by neměla být zmařena…

 


více informací

Pomozme najít české Grety Thunberg!

Dovolím si nejprve připomenout původní smysl slova radikální. Nahlédneme-li do slovníku cizích slov, abychom se ubezpečili o správném výkladu adjektiva radikální, dočteme se, že znamená rozhodný, pevný, důkladný. To je bezpochyby pravda, avšak není od věci dodat, že tento výraz pochází od latinského slova radix, česky kořen. Být radikální tedy v původním slova smyslu znamená jít ke kořeni, k jádru věci. A to je přesně ono umění, které už od svých patnácti let skvěle ovládá studentka stockholmského gymnázia Greta Thunberg, která v posledních měsících sedává každý pátek v blízkosti švédského parlamentu s transparentem, jehož prostřednictvím upozorňuje na nečinnost politiků ve snižování emisí skleníkových plynů.


více informací

Štěstí přeje připraveným – i v 21. století

Už při prvním nahlédnutí do nedávno vydané obsažné publikace s poetickým názvem Ruka noci podaná se člověku vybaví mezinárodní skautské heslo „Be Prepared“, které v českém znění „Buď připraven“ už desítky let zdobí opasky českých skautek a skautů. Snahou pětice autorů, jimiž jsou Václav Cílek, Ferdinand Šmikmátor, Josef Juránek, Lukáš Heinz a Petr Horký, je poskytnout lidem, kteří berou možnost krize vážně, řadu praktických návodů k přečkání, resp. k přežití kritických situací a období, jakými mohou být blackout či epidemie, povodně, nedostatek potravin a pitné vody i mnohé jiné kolapsy včetně sociálních nepokojů.


více informací

Plastová brčka a závěry z Katovic

Sluší se popřát do nového roku 2019 všem čtenářům Střípků z Lipky kromě zdraví, radosti a spokojenosti taky hodně dobrých zpráv týkajících se životního prostředí. Snad i ty dvě aktuality, o kterých je řeč dále, budou patřit k těm lepším pro náš svět, a hlavně pro svět našich vnoučat a pravnoučat.

 


více informací

Jak vánočně obdarovat Zemi

Sice pomaloučku, nenápadně, ale přece jen se na svět klube sociální norma ohleduplnějšího a sebeomezujícího jednání vůči přírodě i celé planetě. Neustále přibývá lidí citlivých na signály, jež jsou předzvěstí nevratných klimatických změn. Nejsou líní činit konkrétní kroky k zabránění či oddálení hrozících katastrof.  I proto má smysl vkládat naděje v postupně sílící environmentální empatii, nepodceňovat vliv nápodoby a nespoléhat jen na nedohledné prozření velkých producentů CO2, které se zejména u nadnárodních korporací jeví mnohdy spíš jako greenwashing než následováníhodný příklad dobré vůle ke snížení klimatických hrozeb.

 


více informací

Proč je dobré vědět o Ekopublice

Mezi environmentálně citlivějšími lidmi po celém světě nezadržitelně sílí oprávněné obavy o budoucnost živé i neživé přírody, která poskytuje lidstvu veškeré nezbytné podmínky pro život. Jak výstižně píše Martin Uhlíř v Respektu č. 41/2018, „Nová klimatická zpráva OSN je vzkazem pro kapitána Titaniku“, neboť „katastrofě lze zabránit, ale jen za cenu téměř nepředstavitelné změny kurzu“.


více informací

Environmentální dějepis pro začátečníky i pokročilé

Kdybych jakýmsi zázrakem omládl (a znovu nabyl sluchu), přál bych si studovat obor Environmentální historie. Takový se sice u nás zatím nevyučuje, ale několik vysokoškolských předmětů s podobným obsahem se nalézt dá, zejména díky dlouholetému úsilí pana doc. Leoše Jelečka.


více informací

Prosba za stromy

Tradiční letní péče o zahrady spočívala z velké většiny v zalévání zeleninových a květinových záhonů. Málokdo dřív pomyslel na zálivku stromů, poněvadž se mělo za to, že se o sebe dokáží postarat a vláhu si z půdních hlubin natáhnou samy i v největších vedrech.


více informací

Ekonomistický fundamentalismus vysychající krajinu nevyléčí

Dávno je zřejmé, že Václav Klaus už nikdy nebude přemýšlet a mluvit jinak, než podle svých setrvale klimaskeptických pocitů a přesvědčení, aniž by bral v potaz odborná stanoviska bioklimatologů, natož environmentalistů.


více informací

Vnímejme tragické poselství Davida Buckela!

Dokážeme se vzchopit po seznámení s hrůznou zprávou o smrti amerického právníka Davida Buckela? Víme vůbec o tom, že se v polovině dubna v Brooklynu upálil na protest proti znečišťování Země fosilními palivy?


více informací

Tři novinové titulky k úvaze – nejen ekopedagogům

České byty musí šetřit energii. Zaplatí to jejich majitelé (MFD, 4. 12. 2017). Umělý sníh zdraží skipasy (MFD, 10. 10. 2018). Platba za vodu k zasněžování krajinu nezachrání (MFD, 3. 3. 2018). Tyto a podobné podivuhodné titulky jsou stále k vidění nejen v Mladé frontě Dnes. Proč mi připadají podivuhodné?


více informací

Tlející dřevo – bohatství lesa

Je to už řadu let, co jsem svým studentům zadával úkol vytvořit slogan, kterým by nejlépe vyjádřili důležitost tzv. mrtvého dřeva v opravdovém, tj. přírodním a nikoliv hospodářském lese. I přes přístup k internetu tehdy ještě nebývalo informačních zdrojů ke splnění tohoto úkolu mnoho, ale většinou se studentům podařilo nalézt správné řešení, které shrnuli do nejrůznějších podob kouzelně znějící věty: „Mrtvé dřevo je plné života.“


více informací

Knížka Krajina a lidé (po 35 letech)

Nejprve mi dovolte trošku retra: Ochranářské zanícení party mých přátel bylo začátkem sedmdesátých let motivováno ponejvíce intuitivně, především ryzí skautsko-trampskou láskou k přírodě a k jejím krásám. Pojem ekologie jsme tehdy neznali a o tomto pozoruhodném vědním oboru jsme netušili skoro nic. Situace se však zlomově proměnila.


více informací

Co opomněli tvůrci filmu Earth – Den na zázračné planetě

Asi jste také viděli úžasný film Earth: desítky, ba stovky fascinujících záběrů zvířat, detailních i leteckých, mnohé z nich nesmírně dramatické, jiné zase poetické, prostě podívaná, kterou člověku může dopřát právě a jedině film díky jedinečným technickým vymoženostem současnosti (viz např. https://www.youtube.com/watch?v=ZbTbHNtYV_4). Když však přehlídka unikátních obrázků skončí, v divákově mysli vzápětí vyvstávají neodbytné otazníky. Jak je vůbec možné, že toto vizuálně dokonalé a právem oslňující dílo zcela pomíjí zhoršující se stav životního prostředí na Zemi?


více informací

Kdo byl Jan Čeřovský a proč je dobré to vědět

Jen několik dnů předtím, než pan RNDr. Jan Čeřovský, CSc. začátkem letošního září v 87 letech opustil náš svět, dokázal ještě do kamery dokumentaristy Iva Bystřičana promluvit o své dlouholeté práci v mezinárodní ochraně přírody. V televizním cyklu Dějiny neposlušnosti se pan doktor objeví jen na pár okamžiků, jeho zásluhy o vznik a rozvoj výchovy k ochraně přírody jsou však natolik významné a nezastupitelné, že bych rád jeho osobnost přiblížil o něco víc.


více informací

Pojeďte do Prahy aneb Krajina Postnaturalia Krištofa Kintery

Označit výstavu výtvarných děl za fascinující je dílem troufalé a dílem úctyplné. Připadá mi však, že přídomek „fascinující“ je v případě výstavy Krištofa Kintery v pražském Rudolfinu zcela na místě. Její název „Nervous Trees“ je tajuplný a budí zvědavost.


více informací

Pozvání do krajiny plné nápadů

Krajina nápadů je nápadníkem v tom nejlepším slova smyslu. Jedná se o sborník, ve kterém se mísí osvědčené i zcela originální náměty pro vnímání a zkoumání krajiny i pobývání v ní. Patnáct spoluautorek a spoluautorů z Chaloupek a Lipky zde předkládá celkem 49 možností, jak dětem zajímavě a smysluplně přibližovat krajinou hrou, pozorováním, modelováním, mapováním, měřením, fotografováním a třeba i uvědomováním si vlastních pocitů či dokonce prostřednictvím bájných bytostí, za kterými si nejsnáze představíme skřítky a víly.


více informací

Posedlost Václava Klause bojem proti nebezpečí environmentalismu sílí

I když čtenář Klausovy názory zná a neměl by být jeho vývody překvapen, klade si nad textem jeho nové knihy řadu neodbytných otázek: co je divného na tom, že většina environmentalistů (a zřejmě i většina dalších občanů) důvěřuje devadesáti pěti procentům světových klimatologů víc, než pěti procentům klimatologů majícím na nebezpečí globálních změn klimatu opačný názor? Co Klause opravňuje nazývat vědce sdružené v IPCC klimatickými alarmisty?


více informací

O věrných a rozumných

Mnozí z vás budou zřejmě znát dvě předchozí knihy profesorky Hany Librové z dnes už uzavřené trilogie zabývající se environmentálně příznivými způsoby života (Pestří a zelení, Vlažní a váhaví). Nově se můžeme radovat z třetí části, knihy Věrní a rozumní (kapitoly o ekologické zpozdilosti), na níž se podíleli i žáci profesorky Librové. V čem všem je kniha pozoruhodná a proč?


více informací

Téma „odpady“... může nás ještě překvapit?

Těm z nás, kteří se soustavně věnujeme environmentální osvětě a zaměřujeme se i na nakládání s odpady, by mohlo připadat, že v tomhle dávném tématu už nelze přijít s ničím novým. Naučili jsme sebe i své žáky a rodiny více či méně důsledně třídit odpad a snažíme se, aby jej vznikalo co nejméně. O to příjemnějším překvapením je...


více informací

© LIPKA 2019