Otevřená zahrada

Kladete si otázky? Nacházejte odpovědi! V Otevřené zahradě pod hradem Špilberkem.

 

Otevřená zahrada je nejen projekt Nadace Partnerství, ale především vzdělávací a poradenské centrum na severním svahu Špilberku. Učitelům a školám nabízí možnost zkoumat přírodní zákonitosti netradičním způsobem.

 

Aktuální nabídka

 

 

 

 

 

Díky interaktivním vzdělávacím objektům, které pocházejí z dílny skupiny architektů kolem Petra Koreckého, zde můžou všichni návštěvníci hravou formou vyzkoušet různé prvky, které se vyskytují ve světě kolem nás, ale často si jich nevšimneme nebo je nezkoumáme. Postupně Otevřená zahrada odkryje různé vztahy a vazby mezi čtyřmi přírodními živly: voda, vzduch, půda a slunce.

 

Projekt „Vzdělávací centrum Otevřená zahrada – tvorba vzdělávacích kurzů v oblasti EVVO a přírodovědných oborů s důrazem na mezipředmětové vztahy a průřezová témata“ (CZ.1.07/1.1.02/04.0027)  je podpořen z prostředků Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

 

Projekt „JAK FUNGUJE …? Programy pro interaktivní a atraktivní výuku biologie a fyziky “ (CZ.1.07/1.1.16/0.0051)  je podpořen z prostředků Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

FOTOGALERIE

© LIPKA 2018