Modulové semináře

Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme Vám pestrou nabídku vzdělávacích modulů pro DVPP v oblasti environmentální výchovy.

 

Pro lepší orientaci je nabídka rozdělena do pěti tematických okruhů podle zaměření jednotlivých modulů. U každého modulu je uvedena jeho stručná charakteristika. Je však možné domluvit s lektory změny jak v obsahu semináře, tak i v jeho rozsahu (zkrátit, nebo prodloužit) a formě tak, aby co nejvíce vyhovoval Vašim požadavkům.

 

PŘEHLED TEMATICKÝCH OKRUHŮ

 

A. Motivační semináře

B. Odborné semináře

C. Škola

D. Výuka

E. Exkurze a terénní cvičení

 

 

Další důležité informace

 

Z jednotlivých environmentálních témat si můžete poskládat program přesně podle potřeb Vaší školy. Moduly nejsou cíleně určeny pro vyučující jednoho předmětu (například pro vyučující biologie, chemie nebo občanské výchovy), ale propedagogy jedné školy, aby se naučili v rozmanitých vzdělávacích oborech rozvíjet osobnost žáků a studentů především v oblasti postojů a hodnot a vedli je k integrovanému pohledu na problematiku udržitelného života.

 

Počet modulů, které si vyberete, není nijak omezen. Rozsah akce zcela závisí na Vašich potřebách a možnostech. Je možné uspořádat jeden či několik odpoledních seminářů nebo jednodenní až týdenní seminář. Také termín konání je flexibilní a bude určen na základě Vašich požadavků podle toho, zda preferujete víkendové akce nebo prázdninové termíny apod. Místo konání je rovněž možno dohodnout, lze uspořádat seminář přímo na Vaší škole nebo na některém pracovišti Lipky.

 

Cena realizace vzdělávání podle Vašich požadavků je závislá na Vašem výběru. V případě pobytových akcí je nutné hradit nejen poplatek za lektora, ale také ubytování a stravování. Kalkulace bude vždy provedena předem po domluvě s Vámi. Bližší informace získáte na níže uvedených kontaktních adresách.

 

 

Kontakt:

E-mail: kamenna(at)lipka.cz

Telefon: 543 420 823

Adresa: Lipka – pracoviště Kamenná, Kamenná 20, 639 00 Brno

http://www.lipka.cz/kamenna

FOTOGALERIE

Účastníci specializačního studiaZkoumáme v příroděPříroda je nejlepší učebnouŠkola hrouPřednášky

© LIPKA 2019