B.11 Sláva a bída informací

Lektor: Jan Krajhanzl

Rozsah: 240–360 minut

Forma: přednáška, pracovní dílna (workshop)

Cílová skupina učitelů: ZŠ a SŠ

 

Důležitou součástí environmentální výchovy je poskytování informací o životním prostředí. Platí však ono okřídlené „poznej a chraň“? Jinými slovy, dokážou informace měnit způsob, jakým se žáci (lidé) chovají k životnímu prostředí? Díky rozsáhlým zahraničním výzkumům se můžeme učit pracovat s informacemi tak, aby měly z hlediska environmentální výchovy co největší efekt. Budeme se zabývat tím, jakým způsobem různé informace na lidi působí a co dokážou vyvolat. Probírané poznatky budeme průběžně propojovat s pedagogickými zkušenostmi účastníků a prakticky je použijeme při společných aktivitách. Při nich se zaměříme na to, podle čeho vybírat informace do výuky a jaká forma poskytování informací přináší největší výukový efekt.

 

Tvorba modulu byla podpořena projektem Praktická environmentální výchova pro pedagogy (reg. č. CZ.1.07/1.3.10/02.0044), který realizuje Lipka, a který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.


 


FOTOGALERIE

Účastníci specializačního studiaZkoumáme v příroděPříroda je nejlepší učebnouŠkola hrouPřednášky

© LIPKA 2019