B.13 Les přítel člověka – člověk přítel lesa

Lektor: Jan Libus

Rozsah: 210 minut

Forma: přednáška, terénní exkurze

Cílová skupina učitelů: ZŠ a SŠ

 

Obsahem programu je seznámit účastníky s přístupem člověka k lesu z různých pohledů. Bude prezentován vývoj názoru člověka na les od jednostranného pohledu (jako na zdroj dřeva) k chápání lesa jako poměrně stabilního ekosystému, plnícího současně mnoho funkcí využívaných člověkem. Účastníci se seznámí s různými způsoby a přístupy k obhospodařování lesa s důrazem na přírodě blízké hospodaření v lese. Část semináře je věnována krátkému seznámení s platnými zákony a vyhláškami, které ovlivňují rozhodování vlastníků lesa, jakým způsobem les obhospodařovat. Cílem semináře je navodit v posluchačích náhled na kultivovaného vzdělaného lesníka jako na spolutvůrce stabilního prvku naší krajiny.

 

Tvorba modulu byla podpořena projektem Praktická environmentální výchova pro pedagogy (reg. č. CZ.1.07/1.3.10/02.0044), který realizuje Lipka, a který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 

 


FOTOGALERIE

Účastníci specializačního studiaZkoumáme v příroděPříroda je nejlepší učebnouŠkola hrouPřednášky

© LIPKA 2019