B.15 Územní plánování a udržitelný rozvoj

Lektor: Martin Ander

Rozsah: 120–240 minut

Forma: přednáška

Cílová skupina učitelů: ZŠ a SŠ

 

Účastníci semináře získají základní přehled o tom, jak funguje proces územního plánování a co je jeho smyslem, jak se do procesu může zapojit veřejnost, ale i školy (žáci a studenti). Seminář je možno modifikovat pro potřeby konkrétní školy či skupiny škol z jedné oblasti pomocí příkladů z územního plánování ve vybraném místě. Podle zájmu lze seminář realizovat ve zkrácené nebo prodloužené verzi.

FOTOGALERIE

Účastníci specializačního studiaZkoumáme v příroděPříroda je nejlepší učebnouŠkola hrouPřednášky

© LIPKA 2019