B.18 Udržitelné podnikání

Lektor: Stanislav Kutáček

Rozsah: 120 minut

Forma: přednáška

Cílová skupina učitelů: SŠ

 

V současnosti většina firem, ať už malých rodinných nebo velkých, usiluje o maximalizaci zisku, který se vyjadřuje penězi. Základním principem zde je „neviditelná ruka trhu“, která vede jednotlivé aktéry k efektivnímu výsledku, k efektivnímu využití vzácných zdrojů v rámci ekonomiky a společnosti. Orientace pouze na peněžní zisk však může vést k důsledkům, které jsou v přímém rozporu s konceptem udržitelného rozvoje – rozvoje respektujícího sociální a environmentální aspekty života na planetě Zemi. Při těžbě nerostných surovin dochází k drancování přírody a k útlaku místních komunit, při výrobě elektroniky nebo oděvů jsou pošlapávána lidská práva.Přednáška se orientuje na představení současných modelů udržitelného nebo sociálního podnikání. Pokusíme se o nalezení alternativních řešení, které by zároveň zohlednila nejrůznější externí efekty a vztahy. Účastníci semináře získají stručný přehled hlavních směrů a aktivit, které se snaží o podnikání zohledňující koncept udržitelnosti. Účastníci obdrží metodický materiál.

 

Tvorba modulu byla podpořena projektem Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy (reg. č. CZ.1.07/1.100/14.0151), který realizuje Lipka, a který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 

 


FOTOGALERIE

Účastníci specializačního studiaZkoumáme v příroděPříroda je nejlepší učebnouŠkola hrouPřednášky

© LIPKA 2019