C.1 Místní Agenda 21 – udržitelný rozvoj v praxi

Lektor: Tomáš Kažmierski

Rozsah: 120 minut

Forma: přednáška

Cílová skupina učitelů: ZŠ a SŠ

 

Přednáška seznamuje se základy udržitelného rozvoje a jeho praktickým využíváním na úrovni měst, obcí a regionů. Účastníci se seznámí s postupem při zavádění tzv. místní Agendy 21, která pomáhá obcím naplňovat principy udržitelného rozvoje na místní úrovni. Také budou představeny ukázky obcí a měst, které místní Agendu 21 úspěšně zavádějí, a způsob zapojení školy do procesu realizace MA21.

 

Tvorba modulu byla podpořena projektem Praktická environmentální výchova pro pedagogy (reg. č. CZ.1.07/1.3.10/02.0044), který realizuje Lipka, a který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 

 


FOTOGALERIE

Účastníci specializačního studiaZkoumáme v příroděPříroda je nejlepší učebnouŠkola hrouPřednášky

© LIPKA 2019