C.2 Jak se vyučují přírodovědné předměty ve světě

Lektor: Eva Trnová

Rozsah: 240–300 minut

Forma: přednáška, pracovní dílna (workshop)

Cílová skupina učitelů: 2. stupeň ZŠ a SŠ

 

Zájem žáků o přírodovědné předměty vykazuje klesající tendenci nejen v ČR, ale na celém světě. Výzkumy dokládají, že jednou z hlavních příčin je způsob výuky přírodovědných předmětů na školách. Protože EVVO je integrována převážně do těchto předmětů, může se to projevit i v oblasti environmentální. Jako vhodná metoda, která zvyšuje zájem žáků, je doporučována metoda anglicky nazývaná inquiry-based science education (IBSE), v českém překladu badatelsky orientované přírodovědné vzdělávání. V teoretické části modulu budou účastníci na konkrétním učivu seznámeni se zásadami této inovativní metody. Budou představeny zahraniční moduly (přeložené do češtiny) zpracované metodou IBSE, aby účastníci získali náměty pro výuku. V rámci pracovní dílny si účastníci tuto metodu prakticky vyzkoušejí.

FOTOGALERIE

Účastníci specializačního studiaZkoumáme v příroděPříroda je nejlepší učebnouŠkola hrouPřednášky

© LIPKA 2019