C.6 Koncepce EVVO, školní program EVVO

Lektor: Dáša Zouharová

Rozsah: 120–240 minut

Forma: přednáška, pracovní dílna (workshop)

Cílová skupina učitelů: ZŠ a SŠ

 

Podle metodického pokynu MŠMT by měla mít škola vytvořený školní program EVVO, který zahrnuje koncepční řešení EV ve škole v oblasti priorit školy, výchovně-vzdělávacích cílů, metod a forem výuky, organizace a provozu školy, materiálního a finančního zajištění, spolupráce s okolím, pedagogické způsobilosti a DVPP. Tento seminář seznamuje účastníky se strategickým plánováním EVVO na škole.

FOTOGALERIE

Účastníci specializačního studiaZkoumáme v příroděPříroda je nejlepší učebnouŠkola hrouPřednášky

© LIPKA 2019