C.12 Metodika regionální výuky pro SŠ

Lektor: Jiří Vorlíček

Rozsah: 180–240 minut

Forma: pracovní dílna (workshop)

Cílová skupina učitelů: SŠ

 

Výuka ve vztahu k regionu je téma, které je v obsahu ŠVP zatím opomíjené. Přitom poznávání místního regionu má pro rozvoj studentovy osobnosti a budování odpovědného života nezastupitelné místo. Získané informace o regionu by měly být podnětem k zamyšlení a prohloubení vztahu k domovu. Právě hledání kořenů a odkrývání citových pout je ve středu zájmu regionální výuky. Na středních školách je v současnosti zařazována strohá regionální faktografie do jednotlivých předmětů, chybí však komplexní propojení. Účastníkům bude představen nový pohled na metodiku poznávání místního regionu na středních školách, zejména na gymnáziích. Společně budeme přemýšlet nad významem slova region, nad jeho velikostí a také vybereme modelová místa pro regionální výuku v okolí školy.

FOTOGALERIE

Účastníci specializačního studiaZkoumáme v příroděPříroda je nejlepší učebnouŠkola hrouPřednášky

© LIPKA 2019