Zabalené Vánoce

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Rádi byste zažili Vánoce jinak, šetrněji k přírodě? Ukážeme si, jak lze z přírodních materiálů umotat svíčky, vyřezat vánoční ozdoby a zabalit dárky bez balicích papírů a plastových ozdob. Vyzkoušíme si také vánoční zvyky a upečeme slunovratová sluníčka.


Rozšířená anotace


Program začíná navozením vánoční atmosféry pomocí tematického příběhu. Následuje diskuse k tématu, co pro nás Vánoce znamenají a proč se slaví. Aktivitou dáreček si připomeneme většinové konzumní slavení Vánoc a hledáme k němu alternativy. Program nabídne alternativu k plastovým ozdobám – dřevěné ozdoby vyřezané lupínkovou pilkou, šetrnější způsoby balení dárků, domácí pečení slavnostního pečiva. Děti si vyzkouší některé vánoční zvyky a připraví si nehmotný dáreček pro své blízké.
Z programu si žáci odnesou dřevěnou ozdobu na stromeček, svíčku z včelího vosku, dáreček v ořechové skořápce a upečené slunovratové sluníčko.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
3.–4. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
10–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno-Pisárky, program probíhá v interiéru.

Požadavky na účastníky
přezůvky, pití, svačina


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáky k zamyšlení nad významem Vánoc, nabízí alternativy ke konzumnímu způsobu slavení a inspiruje k šetrnějším Vánocům.

Výstupy
Žák/dítě:
  • na základě aktivity Dáreček popíše jak šetrněji balit dárky a vyhnout se nadměrnému množství odpadků z Vánoc
  • hledá a vyjmenuje alternativy k balení dárečků
  • vyrobí si ozdobu na stromeček ze dřeva, svíčku z včelího vosku
  • připomene si a vyzkouší některé vánoční zvyky
  • upeče si slunovratové sluníčko
  • navrhne nehmotné dárky, kterými je možné obdarovat a udělat radost


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova/ Lidské aktivity a problémy životního prostředí


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence sociální a personální
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

© LIPKA 2019