KAPODAV -volné programy pro školy

Produkty s volnou kapacitou k 1. 2. 2019


U škol již zapojených do projektu – přidat zapojení do dalšího produktu je možné, řeší se dodatkem ke smlouvě.

U škol mimo projekt (nejsou doposud zapojeny do projektu) – jejich zapojení do některých produktů je možné, řeší se sepsáním Smlouvy o spolupráci na projektu.


Zájemci se mají v obou případech obracet na Petra Laštůvku, petr.lastuvka(at)lipka.cz

 

VOLNOU KAPACITU MAJÍ TYTO PRODUKTY V UVEDENÝCH ROČNÍCÍCH:

Produkty vhodné pro SŠ i ZŠ:

2. Finančně gramotná škola (volná místa pro školní rok 2019/2020)

3. Soutěž Rozpočti si to! (volná místa pro školní rok 2019/2020)

5. Škola pro udržitelný život (miniprojekty s finanční podporou) (volná místa pro školní rok 2019/2020)

6. Ekoškola (miniprojekty s finanční podporou) (volná místa pro školní rok 2019/2020)

7. Jedlá zahrada (miniprojekty s finanční podporou) (volná místa pro 2. běh programu březen 2019 – červen 2020)

10. Dr. Zdědil a Zdražil (volná místa pro školní rok 2019/2020)

Produkty určené jen pro SŠ:

1. Školní žákovské firmy – JA Firma (volná místa pro školní rok 2019/2020)

11. Program Inspirací k podnikání (volná místa pro školní rok 2019/2020)

12. Soutěž Tvoř s 3D tiskem a laserem (volná místa pro ročníky JARO 2019, PODZIM 2019)

13. Firemní dny JMK (volná místa pro ročník JARO 2020)

 

Informace o Podaktivitě P-podpora – volné produkty

1. Školní žákovské firmy (JA Firma). Žáci realizují svůj podnikatelský nápad: určí si týmové role, založí společnost, vymyslí produkt, jeho marketing, produkt prodávají, inkasují skutečné peníze, na závěr společnost legálně likvidují. Cílová skupina: gymnázia, SŠ, SOU, VOŠE. Volná místa pro školní rok 2019/2020.

2. Finančně gramotná škola. Pedagogové školy zavádí finanční gramotnost do výuky, organizují např. projektový tematický den k finanční gramotnosti. Škola může získat certifikát „Finančně gramotná škola“. Cílová skupina: ZŠ, SŠ, SOU, gymnázia, VOŠ. Volná místa pro školní rok 2019/2020.

3. Soutěž Rozpočti si to! - soutěž žáků ve finanční gramotnosti. Podrobnější informace o soutěži naleznete na www.rozpoctisito.cz – v rámci projektu proběhne speciální Jihomoravské finále. Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ,  SŠ, SOU, gymnázia. Volná místa pro školní rok 2019/2020.

5. Škola pro udržitelný život Koncept dlouhodobého programu, ve kterém žáci spolupracují s okolní komunitou. Navrhují zlepšení okolí školy a společně s komunitou realizují miniprojekt. Na realizaci miniprojektu lze získat v rámci projektu finanční příspěvek. Cílová skupina: žáci ZŠ, SŠ, SOU, gymnázií. Volná místa pro školní rok 2019/2020.

6. Ekoškola Koncept, jak změnit svou školu. Ekotým školy analyzuje stav školy a rozhoduje, na kterou oblast zlepšení se v daném období zaměří. Po absolvování auditu může škola získat mezinárodní označení Ecoschool. Žáci mohou realizovat vlastní miniprojekt – na realizaci miniprojektu lze získat v rámci projektu finanční příspěvek. Cílová skupina: ZŠ, SŠ, SOU, gymnázia.  Volná místa pro školní rok 2019/2020.

7. Jedlá zahrada Koncept, kdy žáci rozhodují o podobě Jedlé zahrady na školním pozemku a využití jejich plodů. Zahradu budují a plody využívají – v jídelně, na tematické akci apod. Součástí produktu je žákovský miniprojekt – na realizaci miniprojektu lze získat v rámci projektu finanční příspěvek. Cílová skupina: ZŠ, SŠ, SOU, gymnázia.  Volná místa jsou pro 2. běh programu (březen 2019–červen 2020).

10. program Dr. Zdědil a pan Zdražil Jednodenní výukový program – tematický den s využitím PC aplikace k finanční gramotnosti. Program bude realizován proškolenými pedagogy přímo v prostorách jejich školy s podporou metodika projektu. Cílová skupina: 8. a 9. ročník ZŠ a odpovídající stupně gymnázia. Volná místa pro školní rok 2019/2020.

11. Program Inspirací k podnikání Jednodenní program – tematický den, který učí účastníky využívat metodu Lean canvas. Cílová skupina: SŠ, SOU, GYMNÁZIA – 1.–4. ročník. Volná místa pro školní rok 2019/2020.

12. Soutěž Tvoř s 3D tiskem a laserem Soutěž žákovských týmů ve využívání prototypovacích digitálních technologií. Na úvod navštíví žákovský tým i s pedagogem digitální prototypovací dílnu FabLab Brno a zúčastní se jednoduchého školení, jak digitální nástroje jako 3D tisk a laserové řezání využívat. Cílová skupina: žáci SOU, SŠ a gymnázií od 15 let. Volná místa pro ročníky JARO 2019, PODZIM 2019.

13. Firemní dny JMK Jednodenní soutěž týmů škol v řešení úkolu zadaného vybranou firmou. Cílová skupina: žáci SOU, SŠ a gymnázií, nejlépe 3.–4. ročník (skupina 6–10 vybraných studentů z jedné školy). Volná místa pro ročník JARO 2020.

 

logolink

© LIPKA 2019