Výukové programy pobytové

Mimo jednodenní výukové programy Rozmarýnek zajišťuje také školy v přírodě s environmentálním programem. Probíhají ve smluvním ubytovacím zařízení určenému pro školy v přírodě s kapacitou až 90 žáků. Délka pobytu je obvykle 5 dní (pondělí–pátek). Environmentální program, který zajišťují pedagogové Lipky, naplňuje průřezové téma ŠVP.

 

Pro víc informací si stáhněte brožurku o pobytových programech Rozmarýnku. Případně vám je rádi poskytneme na pracovišti Rozmarýnek.

 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Rozmarýnek
Rozmarýnová 6, 637 00 Brno-Jundrov
Tel.: 541 220 208
Kontaktní osoba: Lucie Vladová
E-mail: rozmarynek(at)lipka.cz

 

 

1.–2. ročník ZŠ, MŠ od 5 let

FERDA V PŘÍRODĚ – pobytový týden

Motivací pobytového týdne je poznávání přírody společně s Ferdou Mravencem a jeho kamarády. Ferda nás naučí, jak to chodí v mraveništi, jak si mravenci rozdělují práci a čím se živí. V sezóně budeme pozorovat živé mravence a odlovíme vodní a půdní bezobratlé. V zimě se zaposloucháme do potočního koncertu a naučíme se číst ze stop ve sněhu či v blátě. Beruška nás naučí vyrobit motýlka z česané vlny. Díky simulační hře odhalíme, zda je nebo není potřeba kosit louky.

 

 

2100 Kč      Rozmarýnek
3.–4. ročník ZŠ

PLAVBA KAPITÁNA ZDRAVSONA – pobytový týden

Zábavný pohyb v přírodě a zdravé a chutné stravování – to jsou dvě hlavní témata, kterým se na škole v přírodě věnujeme. Žáci se stávají odvážnými námořníky, kteří na lodi kapitána Zdravsona vyplouvají na dalekou plavbu za poznáním, jak zajistit lidem ve své zemi zdraví.

V jednotlivých dnech navštěvují různé ostrovy, kde po splnění daného úkolu vždy získají tajemnou šifru. Žáci například zjistí, kolik cukru obsahují různé druhy nápojů, kolik sacharidů, masa či zeleniny by měla obsahovat jejich strava, či jak je těžké odmítnout nabízenou cigaretu. Pobyt poté vyvrcholí velkou hostinou ve zdravém stylu, kterou si žáci sami připraví a odhalením moudrostí, skrytých v šifrách.

Program vznikl v rámci projektu Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji s finanční podporou Evropského sociálního fondu.

2200 Kč      Rozmarýnek
3.–5. ročník ZŠ

ŘEMESLA – pobytový týden

Už před školou v přírodě dostanou žáci dopis od dívky Josefíny, která je žádá o pomoc při pátrání po svých předcích a sestavování rodokmenu. Na pobytu se žáci postupně setkávají s Josefíninými předky a seznamují se s řemesly, která vykonávali.

V rámci jednotlivých řemeslných dílen pracují s různými materiály a nástroji. Doplňkové aktivity vedou žáky k porozumění závislosti lidské společnosti na přírodním prostředí a ocenění významu přírody pro člověka. Učitelé si vybírají řemeslné dílny z nabídky, např. pletení z pedigu, výroba deníku, pečení chleba apod.

 

2200 Kč      Rozmarýnek
4.–6. ročník ZŠ

STRÁŽCI ZEMĚ® – POBYTOVÝ TÝDEN

Pobytový program s navazujícím dokončením ve škole i doma.

Strážci Země jsou unikátním programem odkrývající tajemství Země. Program pracuje s dobrodružstvím a prvky tajemna, používá propracované pomůcky a neokoukané postupy. Je postaven na originální metodice, která vznikla v USA. Program se skládá ze čtyřdenního pobytového programu a navazující práce dětí ve škole či doma.

Na začátku pobytu žáci objeví tajemnou přírodovědnou laboratoř pana E. M. Zjistí, že pro odkrytí tajemství Země musí získat celkem čtyři klíče od čtyř dřevěných truhel. Dva klíče se jim podaří získat ještě na pobytovém programu. Otevřená truhla jim tak odhalí např. tajemství geologické historie Země, vývoje rostlinných a živočišných druhů nebo toků energie a koloběhu látek. K celodennímu výletu je na pobytu inspiruje ručně psaný deník pana E. M., stejně jako k opakovaným návštěvám svého "tajemného místa" v přírodě, kde každý stráví krátký čas o samotě rozjímáním a pozorováním. Další dva klíče získají žáci až ve škole, první za to, že sami sníží svůj negativní dopad na přírodu, a druhý za to že své získané poznatky a zkušenosti sdílí s druhým člověkem.

Program vytvořil americký Institut výchovy o Zemi Earth Education. Rozmarýnek jej nabízí v rámci licenční smlouvy.

2200 Kč      Rozmarýnek
5.–7. ročník ZŠ

REPORTÉŘI PŘÍRODY – pobytový týden

Cílem žáků je vytvořit televizní reportáž o stavu životního prostředí v místě základny. Aby toho byli schopni, je třeba provést potřebné průzkumy, jejichž výsledky budou obsahem reportáží. A samozřejmě získat dovednosti pro natočení videa.

Zkoumání terénu je podpořeno metodickým materiálem (Reportérským deníkem), který žáky celým týdnem provádí a seznamuje je s relevantními kritérii pro hodnocení stavu životního prostředí. Zjednodušenou formou žáci provádí průzkumy, které jsou k hodnocení životního prostředí reálně prováděny. Mediální dílny se poté věnují práci s kamerou, strukturování a vytváření scénáře, schopnostem prezentovat výsledky apod.

Vzniklá video-reportáž se v pátek před odjezdem na slavnostním promítání promítnou ostatním skupinám.

 

 

2200 Kč      Rozmarýnek

© LIPKA 2019