Výukové programy pobytové

 

Rozmarýnek

Mimo jednodenní výukové programy Rozmarýnek zajišťuje také školy v přírodě s environmentálním programem. Probíhají ve smluvním ubytovacím zařízení určenému pro školy v přírodě s kapacitou až 90 žáků. Délka pobytu je obvykle 5 dní (pondělí–pátek). Environmentální program, který zajišťují pedagogové Lipky, naplňuje průřezové téma ŠVP.

 

Pro víc informací si stáhněte brožurku o pobytových programech Rozmarýnku. Případně vám je rádi poskytneme na pracovišti Rozmarýnek.

 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Rozmarýnek
Rozmarýnová 6, 637 00 Brno-Jundrov
Tel.: 541 220 208
Kontaktní osoba: Lucie Vladová
E-mail: rozmarynek(at)lipka.cz

 

 

1.–2. ročník ZŠ

FERDA V PŘÍRODĚ – pobytový týden

Motivací pobytového týdne je putování přírodou společně s Ferdou Mravencem a setkávání se s různými biotopy a živočichy v nich žijícími. Navštvíme louku  na ní housenku, zjistíme, jaký je rozdíl mezi proměnou dokonalou a nedokonalou, prozkoumáme říčku a její obyvatele, les a půdní živočichy i bylinkovou spirálu s léčivými rostlinami. Žáci budou na ruce držet hmyz, lovit vodní bezobratlé a vyrábět chrostíka, míchat léčvou mast a vařit bylinkový čaj. Jako průvodce celým pobytem bude sloužit "Ferdův zápisník", kde si žáci vedou o jednotlivých návštěvách poznámky, dolepují, vybarvují a plní různé úkoly.

Pobyt realizujeme od dubna do října.

2100 Kč      Rozmarýnek
2.–3. ročník ZŠ

FERDA V ZIMĚ - POBYTOVÝ TÝDEN

Copak dělají naši kamarádi Ferda Mravenec, Brouk Pytlík  Beruška za krátkých zimních dnů?

V teplém mraveništi si uvaří bylinkový čaj a umíchají léčivou mast, upečou dortíky na Beruščinu oslavu a vyrobí narozeninový dárek.

Ferda Mravenec však není žádný pecivál a nebojí se vyjít ven z mraveniště ani v zimě! Děti s ním tak mohou prozkoumat zimní les a poznat jeho obyvatele. Kdo z živočichů je zimní spáč a koho můžeme podle stop vypátrat i v zimě? Lze rozeznat druhy stromů, i když jim opadalo všechno listí? Do lesa se vypravíme také večer a zaposloucháme se do zvuků noční přírody.

Před Vánoci nebo Velikonocemi budeme místo Beruščiných narozenin připravovat oslavu tradičních svátků.

Při dostatku sněhu si vyzkoušíme také chůzi na sněžnicích.

Pobytový týden Ferda v zimě vychází z pobytového programu Ferda v přírodě a je upraven pro zimní měsíce.

Realizujeme od listopadu do března.

2200 Kč      Rozmarýnek
3.–5. ročník ZŠ

PLAVBA KAPITÁNA ZDRAVSONA - pobytový týden

Zdravý a zábavný pohyb v přírodě a zdravé a chutné stravování – to jsou dvě hlavní témata, kterým se na škole v přírodě věnujeme. Žáci se stávají odvážnými námořníky, kteří na lodi kapitána Zdravsona vyplouvají na dalekou plavbu za poznáním, jak zajistit lidem ve své zemi zdraví.

V jednotlivých dnech navštěvují různé ostrovy, kde po splnění daného úkolu vždy získají tajemnou šifru. Žáci například zjistí, kolik cukru obsahují různé druhy nápojů, kolik sacharidů, masa či zeleniny by měla obsahovat jejich strava, či jak je těžké odmítnout nabízenou cigaretu. Pobyt poté vyvrcholí velkou hostinou ve zdravém stylu, kterou si žáci sami připraví a odhalením moudrostí, skrytých v šifrách. Program vedený lektory Lipky je v rozsahu 27 vyučovacích hodin.

Pobyt je realizován s podporou ESF a MŠMT, v rámci projektu Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji.

2200 Kč      Rozmarýnek
3.–6. ročník ZŠ

ŘEMESLA - pobytový týden

Žáci se ze začátku pobytového týdne přesunou do časů minulých, stanou se učedníky ve škole řemesel a postupně se vyučí několika řemeslům. V rámci jednotlivých řemeslných dílen si vyzkouší práci s různými materiály, popř. potravinami, ale seznámí se také s dalšími environmentálními souvislostmi. Porovnají, jaký dopad na přírodu měl život lidí na venkovském statku před sto lety a jaký má dopad život lidí dnes. Řeší například, které materiály používají lidé od pradávna a které jsou vynálezem moderní doby, které potraviny jsou lokální a které dovážíme, nebo jak zacházet s přírodními zdroji, abychom zajistili trvale udržitlený rozvoj. Řemeslné dílny vybírá před pobytem z nabídky doprovázející pedagog (tvoření z vlny, pletení z pedigu, výroba ručního papíru, pečení chleba, ...).

Zároveň žáci pátrají po předcích dívky Josefíny a snaží se doplnit bílá místa v jejím rodokmenu.

Běžný rozsah výuky je 27 vyučovacích hodin.

2200 Kč      Rozmarýnek
4.–6. ročník ZŠ

STRÁŽCI ZEMĚ® - POBYTOVÝ TÝDEN

Pobytový program s navazujícím dokončením ve škole i doma.

Strážci Země jsou unikátním programem odkrývající tajemství Země. Program pracuje s dobrodružstvím a prvky tajemna, používá propracované pomůcky a neokoukané postupy. Je postaven na originální metodice, která vznikla v USA. Program se skládá ze čtyřdenního pobytového programu a navazující práce dětí ve škole či doma.

Na začátku pobytu žáci objeví tajemnou přírodovědnou laboratoř pana E. M. Zjistí, že pro odkrytí tajemství Země musí získat celkem čtyři klíče od čtyř dřevěných truhel. Dva klíče se jim podaří získat ještě na pobytovém programu. Otevřená truhla jim tak odhalí např. tajemství geologické historie Země, vývoje rostlinných a živočišných druhů nebo toků energie a koloběhu látek. K celodennímu výletu je na pobytu inspiruje ručně psaný deník pana E. M., stejně jako k opakovaným návštěvám svého "tajemného místa" v přírodě, kde každý stráví krátký čas o samotě rozjímáním a pozorováním. Další dva klíče získají žáci až ve škole, první za to, že sami sníží svůj negativní dopad na přírodu, a druhý za to že své získané poznatky azkušenosti sdílí s druhým člověkem.

Program vytvořil americký Institut výchovy o Zemi Earth Education. Rozmarýnek jej nabízí v rámci licenční smlouvy.

2200 Kč      Rozmarýnek
5.–7. ročník ZŠ

REPORTÉŘI PŘÍRODY – pobytový týden

Žáci řeší zadané úkoly, měřením v terénu získávají informace, ty dílčím způsobem zpracují a na konci týdne prezentují své výsledky.

Cílem žáků je vytvořit televizní video-reportáž z oblasti, ve které zmapovali správnými technikami stav životního prostředí (voda a lesní ekosystémy, domácí ekologie - ekologický provoz základny a obce, chráněná území a jejich stav).

Žáci během týdne absolvují také mediální dílny", v nichž se učí ovládat videokameru a strukturovat reportáž (výslovnost, příprava otázek, příprava scénáře reportáže). Video-reportáž o stavu životního prostředí natočí a v pátek před odjezdem ji představí ostatním skupinám.

Běžný rozsah výuky je 32 vyučovacích hodin.

Realizujeme od dubna do října.

2200 Kč      Rozmarýnek

© LIPKA 2018