Repetitorium terénní přírodovědy

Pracoviště Rychta již tradičně organizuje pětidenní přírodovědnou letní školu pro pedagogy. Nabízíme pedagogům oživení a doplnění znalostí z terénní přírodovědy, motivaci a inspiraci pro terénní výuku. Především se zaměřujeme na determinaci jednotlivých druhů organismů, ekologické vazby, výuku v terénu, pomůcky pro práci v terénu apod. Kostru kurzu tvoří botanický, ornitologický, entomologický a geomorfologický blok. Každoročně program doplňujeme dalšími oblastmi jako je například lesnictví, mechorosty, sinice a řasy, pavouci, pobytová znamení, rekultivace a podobně.

 

Lektory repetitoria jsou odborníci v jednotlivých přírodovědných disciplínách i pedagogové s praktickými zkušenostmi s aplikací terénní práce ve výuce. Kurz probíhá v krásné a pestré přírodě Drahanské vrchoviny a CHKO Moravský kras.

 

Kurz je určen především učitelům přírodovědy, biologie a zeměpisu ze základních a středních škol a pedagogům ze středisek ekologické výchovy.

 

RepetiTorium terénní přírodovědy 2018

 

Letošní, již 15. ročník repetitoria proběhne téměř na začátku letních prázdnin, a to v termínu 9.–13. července.

 

Kromě tradičních biologických a geografických disciplín se budeme věnovat hlouběji lesním a vodním či mokřadním ekosystémům.

 

Pro realizaci kurzu využijeme zázemí pracoviště Lipky Rychta – pobytového střediska s přírodovědnou učebnou, prostorným sálem, výbornou domácí kuchyní, skromným ubytováním a především velkým množstvím pomůcek pro přírodovědnou terénní výuku.

 

Kurz je akreditován MŠMT a účastníci po absolvování celého kurzu obdrží osvědčení.

Cena kurzu:

  • pro pedagogy škol a školských zařízení 1900 Kč
  • pro nepedagogy 2299 Kč (cena je navýšena o DPH)

Kurz finančně podporuje Jihomoravský kraj.

 

Termín přihlášení je do 15. 6. 2018 prostřednictvím elektronické přihlášky.

 

Leták Repetitoria 2018

Potvrzení o pedagogickém zaměstnání (pedagogové dokládají v průběhu semináře)

 

Podívejte se, jaká byla předchozí Repetitoria terénní přírodovědy.

 

Kontakt: Mgr. Zdeňka Jičínská

© LIPKA 2018