Repetitorium terénní přírodovědy

Repetitorium, týdenní kurz pořádaný již tradičně pracovištěm Rychta, je koncipován jako letní škola. Nabízí pedagogům oživení a doplnění znalostí z terénní přírodovědy, jako je determinace jednotlivých druhů a skupin rostlin a živočichů, ekologické vazby, výuka v terénu, pomůcky pro práci v terénu, aktuální informace a zdroje k jednotlivým tématům apod. Účastníci si mohou prohloubit své znalosti i z oblasti environmentálního vzdělávání (např. nakládání s odpady, hospodaření s vodou,…). Kurz klade velký důraz na to, aby účastníci mohli jednotlivá témata dále využít pro svoji práci se žáky. Během exkurzí a přednášek se setkáte například s těmito tématy: botanika, ornitologie, entomologie, hydrobiologie, geomorfologie atd. Během programu můžete nalézt inspiraci a motivaci pro výuku v terénu, setkat se s odborníky z jednotlivých vědních oborů, vyměnit si zkušenosti a nápady s ostatními účastníky kurzu – vašimi kolegy ze škol.

 
Lektory repetitoria jsou odborníci v jednotlivých přírodovědných disciplínách i pedagogové s praktickými zkušenostmi s aplikací terénní práce ve výuce. Kurz probíhá v krásné a pestré přírodě Drahanské vrchoviny a CHKO Moravský kras.

 

Kurz je určen především učitelům přírodovědy, biologie a zeměpisu ze základních a středních škol a pedagogům ze středisek ekologické výchovy.

 

 

RepetiTorium terénní přírodovědy 2017

 

Kontakt:
Mgr. Zdeňka Jičínská, zdenka.jicinska(at)lipka.cz

© LIPKA 2018