Terénní exkurze

Rychta

Jednodenní vlastivědné programy probíhají v přírodovědně  a výukově hodnotných částech Moravského krasu a Drahanské vrchoviny, kde s žáky využíváme krajinu jako učebnici. Věnujeme se terénní biologii, určování druhů rostlin a živočichů, geologii, historii a vztahům člověka a krajiny.  V případě potřeby využíváme kola, sněžnice a další terénní pomůcky. Programovou náplň lze po domluvě tematicky zaměřit či upravit do podoby vhodné pro školní výlet.

 

Doporučená délka programu je 5 hodin, pokud není uvedeno jinak. Cena exkurze je 90 Kč/5 hod./žák, za každou hodinu navíc 10 Kč za žáka. Jízdné a případné vstupné se platí zvlášť.

 

Je vhodné, aby si žáci s sebou vzali pláštěnku, pevnou obuv a oděv do terénu, psací potřeby, jídlo a pití na celou exkurzi.

 

Kompletní nabídku Rychty pro školy si můžete také stáhnout nebo prolistovat.

 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Rychta
Krásensko 76, 683 04, p. Drnovice
Tel.: 517 385 429
Kontaktní osoba: Jitka Vágnerová
E-mail: jitka.vagnerova(at)lipka.cz

 

 

 

 

4.–6. ročník ZŠ

VÝPRAVA DO DOBY LEDOVÉ

Staneme se tlupou lovců z doby ledové. Vyzkoušíme si přežití v zimní přírodě a prozkoumáme, jak zimu přežívají živočichové a rostliny. Rozděláme oheň jako pravěcí loci a ulovíme něco k snědku. Program vyučujeme od listopadu do března, probíhá celý venku. Za dobrých podmínek využíváme sněžnice.

Cena: 90 Kč + 15 Kč za „ulovenou“ svačinu.

Doporučená doba exkurze: 5 hod.

105 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ

Projdeme jednou z nejcennějších částí Moravského krasu s fenoménem Býčí skály. Poznáme zdejší krasovou krajinu, seznámíme se s historií jejího osídlení i místní tavby železa.

Doporučená doba exkurze: 5 hod.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

MORAVSKÝ KRAS OD SEVERU K JIHU

Během celodenní autobusové exkurze porovnáme především severní a střední krasu z hlediska geologie a geomorfologie, vegetace, historie osídlení a vlivu hospodaření a turismu na krajinu a životní prostředí. Můžeme navštívit Holštejn, Rudici, Josefovské údolí atd.
Doporučená doba exkurze: 7 hod.

110 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

PUTOVÁNÍ K PROPADÁNÍ

Vydejte se s námi do okolí Rudice. Uvidíme, jak krasovou krajinu přetváří voda a jak ji využívá člověk. Dozvíme se, jak geologie souvisí s vegetací i s celkovou podobou místa. Nemineme pískovnu Seč, geopark, skalní amfiteátr Kolíbky či Rudické propadání.

Doporučená doba exkurze: 5 hod.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

TAJEMSTVÍ DUTÝCH SKAL

Exkurzi zahájíme na „střeše krasu“ v Šošůvce. Poté se vydáme do tajemných a fascinujících krasových krajin – nahlédneme do jeskyně Lidomorna, prozkoumáme tok Bílé vody a vystoupíme na zříceninu hradu Holštejna.

Doporučená doba exkurze: 5 hod.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

ÚDOLÍ KOSTÍ

V údolí Říčky, jedné z nejbohatších paleontologických lokalit střední Evropy, si ukážeme, jak vypadala krajina v době ledové. Vyzkoušíme si, jak žili dávní lovci. Zjistíme, zda v nás není kousek neandrtálce.

Doporučená doba exkurze: 5 hod.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

Záhady Rakoveckého údolí

Cyklistická nebo pěší exkurze do Rakoveckého údolí, při níž žáci zkoumají krajinu dnešní i minulou. Využijí mapy i pohled do okolí, aby zhodnotili proměny krajiny a jejich příčiny. Rozhodnou, jestli je území původní divočina, nebo kulturní krajina. Exkurze může být doplněna o biologickou terénní výuku.
Doporučená doba exkurze: 5-7 hod.

90+ Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

ŽIVOT NA (VE) VÁPENCI

Jaké to je v obci, kde nemá cenu kopat studny? Jak může zmizet potok uprostřed vesnice? Proč nejsou osídlené krasové plošiny? Přijeďte s námi pátrat, jaká tajemství skrývají krajiny nadzemní i podzemní v okolí vesnice Ostrov u Macochy. Nabízíme v pěší i cyklistické variantě.

Doporučená doba exkurze: 5 hod.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
1.–4. ročník SŠ

Ztraceni v divočině

Učit o divočině ve školních lavicích?! Hledáte jiné možnosti? Přijeďte se svými žáky na unikátní terénní program. Žáci získají nové znalosti, vyzkouší si orientaci v terénu a především si odnesou spoustu dojmů a zážitků z volného putování krajinou.

Doporučená doba exkurze: 6 hod.

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta

© LIPKA 2018