Škola pro udržitelný život

O programu

Škola pro udržitelný život je společný program Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER. Lipka se podílela na vývoji programu a je koordinátorem v Jihomoravském kraji.


Program je postaven na myšlence komunitního plánování a místně zakotveného učení. Žáci spolu s dalšími partnery z vnějšku školy přemýšlí o tom, co mohou udělat pro udržitelnější život své obce nebo čtvrti. Vytvoří zásobník nápadů a z něj postupně realizují navržené změny.
Tím prakticky a konkrétně mění k lepšímu místo, kde žijí a studují.


Chcete svoji školu více zapojit do života okolní komunity a naopak komunitu do života školy? Realizovat konkrétní opatření pro zlepšení stavu okolního prostředí? Naplňovat ŠVP a rozvíjet kompetence svýh žáků pomocí konkrétních a praktických projektů? Nechte se inspirovat metodickým postupem programu Škola pro udržitelný život.

 

Program je určen základním a středním školám. Realizované projekty přispívají ke zlepšení stavu životního prostředí, posilování vztahu učitelů a žáků, vztahů obce, školy a veřejnosti, prohloubení jejich vazby k místu.

 

SÍŤ ŠKOL ZAPOJENÝCH DO PROGRAMU ŠUŽ

Podmínky členství

  • proškolení pedagoga školy v metodách komunitního plánování a místně zakotveného učení
  • zpracování vizi udržitelného rozvoje obce či okolí školy a vytvoření zásobníku vzdělávacích projektů zapojujících žáky
    do udržitelného rozvoje obce
  • rozpracování alespoň jedoho konkrétního projektu ze zásobníku

Členství školy v síti je bezplatné a potvrzuje se certifikátem vydaným na dobu tří let od poslední aktualizace vize a zásobníku projektů.

 

Výhody členství

  • možnosti předkládat grantové žádosti ve výzvách vyhlašovaných v rámci programu
  • přednostní účast na vzdělávacích akcí pořádaných v rámci programu (exkurze, konference)
  • informační newsletter zaměřený na novinky v programu a další grantové možnosti
  • metodické a výukové materiály vytvořené v rámci programu

 

Témata programu

Úspory energie, odpady, voda, šetrné spotřebitelství, potraviny, veřejná zeleň a prostrantství, volná krajina a chráněná území, interpretace místního dědictví, doprava a bezpečné cesty do škol, rozvojová spolupráce, environmentálně šetrné podnikání.

Chcete vědět víc?

Pokud vás program zaujal a chcete vědět více, kontaktujte Zdeňku Jičínskou, koordinátorku programu v Jihomoravském kraji.

 

 

Materiály ke stažení

Skripta Od myšlenky k realizaci projektu

Metodika zapojení do sítě ŠUŽ

Úvod do ŠUŽ

Základy projektování

Sborník Škola pro udržitelný život

Ukázka projektů realizovaných v Jihomoravském kraji

 

Přehled grantové podpory programu

Závěrečná zpráva k projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0064

 

Materiály z konference NAOMAK

Prezentace Příklady – na co si dát pozor

Prezentace Projekty na ZŠ Čeperka

Prezentace Projekty na ZŠ Újezd u Brna

Prezentace Využití projektů ve výuce na ZŠ Zbiroh

Prezentace Využití projektů ve výuce na ZŠ Trávník, Přerov

Prezentace Využití projektů ve výuce na Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem

Prezentace Metodika ověřování studijních výsledků v projektech

 

 

 


© LIPKA 2019