VI. ročník Soutěže středoškolských prací

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání a Jihomoravský kraj vyhlašují

 

Soutěž středoškolských prací s tematikou životního prostředí a ekologie se vztahem k území Jihomoravského kraje pro rok 2018 se slavnostním vyhlášením 22. října 2018.


SOUTĚŽ JE URČENA

 • žákům všech typů SŠ a gymnázií včetně maturantů, kteří ukončí studium v roce 2018
 • začínajícím badatelům se zájmem o problematiku životního prostředí
 • účastníkům soutěže Středoškolské odborné činnosti

 

ODMĚNY A OCENĚNÍ

 • autoři tří nejlepších prácí budou oceněni možností účasti na biologickém kempu a dalšími cenami z Edičního centra Lipky
 • práce posoudí odborníci z brněnských a olomouckých univerzit
 • všichni přihlášení získají posudek své práce a certifikát o účasti
 • výsledky vybraných prací budou uveřejněny v časopise Jihomoravské ekolisty
 • vybrané práce budou prezentovány na studentské konferenci

 

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

 • denní studium střední školy v době přihlášení do soutěže
 • vyplnění elektronické přihlášky do 30. června 2018
 • zaslání nebo osobní doručení výtisku autorského textu týkajícího se problematiky životního prostředí a území Jihomoravského kraje na adresu Lipky (včetně elektronické verze na adresu katerina.gorcikova(at)lipka.cz)
 • přihlášená práce může mít libovolný rozsah i charakter (seminární práce, ročníková práce, odborná stať, školní projekt…), musí však dodržovat pravidla autorské etiky včetně citování zdrojů dle normy ČSN ISO 690

 

MYSLETE PŘI VÝBĚRU TÉMAT sš PRACÍ NA DALŠÍ ROČNÍK!

Bude vyhlášen na jaře roku 2019, ale už teď se můžete připravit – vybrat si vhodné téma a začít na něm pracovat.

PLAKÁT k Soutěži středoškolských prací 2019

Těšíme se!

 

SVOJE PRÁCE MŮŽETE ZASÍLAT NA ADRESU

Soutěž středoškolských prací

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

pracoviště Kamenná

Kamenná 20, 639 00 Brno

 

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na Kateřinu Gorčíkovou (katerina.gorcikova(at)lipka.cz).

 

Výsledky předchozích ročníků Soutěže středoškolských prací:

V. ročník soutěže (2017)

IV. ročník soutěže (2016)

III. ročník soutěže (2015)

II. ročník soutěže (2014)

I. ročník soutěže (2013)

 


FOTOGALERIE

© LIPKA 2018