Soutěž diplomových prací

Soutěž diplomových prací se vztahem k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji vytváří podmínky pro mezioborové setkávání a dialog studentů přírodovědných, humanitních i technických oborů se zaměstnanci Odboru životního prostředí Jihomoravského kraje a se zástupci z praxe.

 

Letos se uskuteční již XVII. ročník Soutěže diplomových prací, který se věnuje tematice životního prostředí. Studenti moholipřihlašovat své závěrečné práce magisterského i bakalářského stupně obhájené na podzim či v zimě 2018 nebo na jaře 2019. Všechny práce následně posoudila komise složená z akademických pracovníků a odborníků z firemní praxe i neziskového sektoru. Nejlepší práce byly oceněny na závěrečné mezioborové konferenci.

 

ODMĚNY A OCENĚNÍ:

Tři nejlepší diplomové a bakalářské práce získají finanční odměnu 3 až 10 000 Kč – cenu předá zástupce Jihomoravského kraje na studentské konferenci (listopad 2019). Vybraní autoři budou moci publikovat své výsledky v časopisech Jihomoravské ekolisty. Všichni přihlášení získají publikační výstup ve sborníku s ISBN.

 

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT?

  • absolvent bakalářského studia

  • absolvent magisterského studia

 

JAKÉ JSOU PODMÍNKY?

  • závěrečná práce souvisí s tematikou životního prostředí, ekologie a zdravého životního stylu a má vztah k území Jihomoravského kraje

  • obsahuje původní výsledky vědeckého výzkumu
  • je obhájena na podzim či v zimě 2018 nebo na jaře či v létě 2019
  • podrobněji viz Systém hodnocení a harmonogram soutěže

 

JAK SE LZE DO SOUTĚŽE PŘIHLÁSIT?

  • vyplnit přihlašovací formulář – zde
  • zaslat text práce a posudky vedoucího i oponenta na adresu jana.frodova(at)lipka.cz
  • osobně doručit či zaslat poštou práci a vytištěné posudky na adresu

Soutěž diplomových prací

Lipka – pracoviště Kamenná

Kamenná 20, 639 00 Brno

  • to vše stihnout do 30. června 2019!

 

V případě dotazů se obraťte na Mgr. Janu Frödovou jana.frodova(at)lipka.cz.

 

Výsledky předchozích ročníků si můžete prohlédnout ZDE.

 

Soubory ke stažení:
plakat_sdp_2019--f11251.pdf  (pdf, 766 kB), 02.05.2019, 14:38
lipka_studenti-pro-jmk-2018_web--f10855.pdf  (pdf, 3.1 MB), 30.11.2018, 16:29


FOTOGALERIE

© LIPKA 2019