VI. ročník Soutěže středoškolských prací

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání a Jihomoravský kraj vyhlašují

 

Soutěž středoškolských prací s tematikou životního prostředí a ekologie se vztahem k území Jihomoravského kraje pro rok 2018 se slavnostním vyhlášením 22. října 2018.


SOUTĚŽ JE URČENA

 • žákům všech typů SŠ a gymnázií včetně maturantů, kteří ukončí studium v roce 2018
 • začínajícím badatelům se zájmem o problematiku životního prostředí
 • účastníkům soutěže Středoškolské odborné činnosti

 

ODMĚNY A OCENĚNÍ

 • autoři tří nejlepších prácí budou oceněni možností účasti na biologickém kempu a dalšími cenami z Edičního centra Lipky
 • práce posoudí odborníci z brněnských a olomouckých univerzit
 • všichni přihlášení získají posudek své práce a certifikát o účasti
 • výsledky vybraných prací budou uveřejněny v časopise Jihomoravské ekolisty
 • vybrané práce budou prezentovány na studentské konferenci

 

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

 • denní studium střední školy v době přihlášení do soutěže
 • vyplnění elektronické přihlášky do 30. června 2018
 • zaslání nebo osobní doručení výtisku autorského textu týkajícího se problematiky životního prostředí a území Jihomoravského kraje na adresu Lipky (včetně elektronické verze na adresu katerina.gorcikova(at)lipka.cz)
 • přihlášená práce může mít libovolný rozsah i charakter (seminární práce, ročníková práce, odborná stať, školní projekt…), musí však dodržovat pravidla autorské etiky včetně citování zdrojů dle normy ČSN ISO 690

 

Propagační materiály k soutěži

Plakát A4

 

SVOJE PRÁCE MŮŽETE ZASÍLAT NA ADRESU

Soutěž středoškolských prací

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

pracoviště Kamenná

Kamenná 20, 639 00 Brno

 

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na Kateřinu Gorčíkovou (katerina.gorcikova(at)lipka.cz).

 

Výsledky předchozích ročníků Soutěže středoškolských prací:

V. ročník soutěže (2017)

IV. ročník soutěže (2016)

III. ročník soutěže (2015)

II. ročník soutěže (2014)

I. ročník soutěže (2013)

 


FOTOGALERIE

© LIPKA 2018