Soutěž středoškolských prací

17. října 2016 proběhlo slavnostní vyhlášení IV. ročníku Soutěže středoškolských prací. Výsledky a fotoreportáž z vyhlášení najdete zde.

 

Informace k připravovanému V. ročníku

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Katedra environmentálních studií FSS MU a Jihomoravský kraj vyhlašují Soutěž středoškolských prací s tematikou životního prostředí a ekologie se vztahem k území Jihomoravského kraje.

 

SOUTĚŽ JE URČENA

 • žákům všech typů SŠ a gymnázií včetně maturantů, kteří ukončí studium v roce 2017
 • začínajícím badatelům se zájmem o problematiku životního prostředí
 • účastníkům soutěže Středoškolské odborné činnosti

 

ODMĚNY A OCENĚNÍ

 • tři nejlepší práce budou oceněny hodnotnými cenami
 • práce posoudí odborníci z brněnských a olomouckých univerzit
 • všichni přihlášení získají posudek své práce a certifikát o účasti
 • výsledky vybraných prací budou uveřejněny v časopise Jihomoravské ekolisty
 • každý bude mít možnost prezentovat svou práci na studentské konferenci (říjen/listopad 2017)

 

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

 • denní studium střední školy v době přihlášení do soutěže
 • vyplnění přihlášky na adrese: bude upřesněno
 • zaslání nebo osobní doručení výtisku autorského textu týkajícího se problematiky životního prostředí a území Jihomoravského kraje na adresu Lipky (včetně elektronické verze na adresu katerina.gorcikova(at)lipka.cz)
 • přihlášená práce může mít libovolný rozsah i charakter (seminární práce, ročníková práce, odborná stať, školní projekt…), musí však dodržovat pravidla autorské etiky včetně citování zdrojů dle normy ČSN ISO 690

 

SVOJE PRÁCE MŮŽETE ZASÍLAT OD 1. BŘEZNA 2017 NA ADRESU:

Soutěž středoškolských prací

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

pracoviště Kamenná

Kamenná 20, 639 00 Brno

 

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na Kateřinu Gorčíkovou (katerina.gorcikova(at)lipka.cz).

FOTOGALERIE

© LIPKA 2017