Specializační studium


Základní informace / Náplň studia / Forma studia / Aktuální studiumJak se přihlásit / Ohlédnutí


Základní informace

Studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy je určeno koordinátorům environmentální výchovy – kvalifikovaným pedagogům v základních, středních a mateřských školách, pedagogům volného času a vychovatelům. Studium probíhá na základě metodického pokynu MŠMT.

 

Studia k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy pořádaná Lipkou jsou vždy akreditovaná MŠMT ČR. Jejich odbornými garanty jsou podle typu škol Mgr. Helena Nováčková (MŠ i ZŠ) a Mgr. Jiří Vorlíček (GY).

 

NÁPLŇ STUDIA

Tematické okruhy studia jsou závazně stanoveny Standardem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v EVVO, vydaným MŠMT ČR v roce 2015. Účastníkům je přibližují špičkoví odborníci a zkušení pedagogové.

 

 

FORMA STUDIA

Studium má rozsah 250 vyučovacích hodin, které jsou většinou rozvrženy do šesti bloků. Konají se v průběhu jednoho roku a termíny jsou vyváženě rozloženy mezi pracovní dny a dny volna. Vícedenní setkání se konají pokaždé na jiném místě. Pedagogové se tak seznamují s pestrou nabídkou služeb několika středisek ekologické výchovy a zkoumají jejich specifika.

 

Nezbytnou podmínkou úspěšného dokončení specializačního studia je: 

  • účast na jednotlivých setkáních (absence např. ze zdravotních důvodů jsou řešeny individuálně)
  • zpracování a obhájení závěrečné práce a složení závěrečné zkoušky před odbornou komisí.

 

Po celou dobu studia jsou pedagogům k dispozici konzultanti, se kterými je možné se radit o obsahu i formách závěrečné práce.

 

Obvykle se jedná o formu studia s finanční spoluúčastí. Účastnický poplatek určuje výška dotace a pohybuje se kolem 16 000 Kč. Celkové náklady na studium dosahují až 30 000 Kč. Poplatek zahrnuje ubytování, stravu, přípravu programu, odměny i cestovné pro lektory a soubor materiálů, které od nás v průběhu studia účastníci obdrží. Dopravu na místo konání si pedagogové vždy hradí sami.

 

Aktuální studium

Nový kurz plánujeme otevřít v dubnu 2017 a jeho cena činí 16 000 Kč. Studium bude probíhat v těchto termínech:

 

  • 7.–9. dubna 2017 na Sluňákově
  • 22.–25. června 2017 v Bílých Karpatech
  • 20.–27. srpna 2017 v Horním Maršově (Krkonoše)
  • 5.–8. října 2017 na Sluňákově
  • 25.–28. ledna 2018 na Lipce, pracovišti Jezírko
  • 1.–3. června 2018 v Jeseníkách

 

 

JAK SE PŘIHLÁSIT?

V případě zájmu kontaktujte Helenu Nováčkovou – E: helena.novackova(at)lipka.cz, T: 730 179 414.

Maximální počet účastníků studia je 25, s přihlášením proto doporučujeme neváhat.

 

 

OHLÉDNUTÍ

První lipkové studium pro koordinátory se uskutečnilo již ve školním roce 2006–2007 jako jedno z pěti pilotních Studií k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy v České republice, v rámci projektu Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. Během devíti let absolvovalo Lipkou garantovaná studia více než 270 koordinátorů, pedagogů základních a středních škol, nově i mateřských škol a domů dětí. Poslední studium s 23 účastníky z celé ČR běželo od října 2015 do listopadu 2016.

FOTOGALERIE

© LIPKA 2017