Specializační studium


Základní informace / Náplň studia / Forma studia / Aktuální studium / Chystané studiumJak se přihlásit / Ohlédnutí


Základní informace

Studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy je určeno koordinátorům environmentální výchovy – kvalifikovaným pedagogům v základních, středních a mateřských školách, pedagogům volného času a vychovatelům. Studium probíhá na základě metodického pokynu MŠMT.

 

Studia k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy pořádaná Lipkou jsou vždy akreditovaná MŠMT ČR. Jejich odbornými garanty jsou podle typu škol Mgr. Helena Nováčková (MŠ i ZŠ) a Mgr. Jiří Vorlíček (GY).

 

NÁPLŇ STUDIA

Tematické okruhy studia jsou závazně stanoveny Standardem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v EVVO, vydaným MŠMT ČR v roce 2015. Účastníkům je přibližují špičkoví odborníci a zkušení pedagogové.

 

FORMA STUDIA

Studium má rozsah 250 vyučovacích hodin, které jsou většinou rozvrženy do šesti bloků. Konají se v průběhu jednoho roku a termíny jsou vyváženě rozloženy mezi pracovní dny a dny volna. Vícedenní setkání se konají pokaždé na jiném místě. Pedagogové se tak seznamují s pestrou nabídkou služeb několika středisek ekologické výchovy a zkoumají jejich specifika.

 

Nezbytnou podmínkou úspěšného dokončení specializačního studia je: 

 • účast na jednotlivých setkáních (absence např. ze zdravotních důvodů jsou řešeny individuálně)
 • zpracování a obhájení závěrečné práce a složení závěrečné zkoušky před odbornou komisí.

 

Po celou dobu studia jsou pedagogům k dispozici konzultanti, se kterými je možné se radit o obsahu i formách závěrečné práce.

 

Obvykle se jedná o formu studia s finanční spoluúčastí. Účastnický poplatek určuje výška dotace a pohybuje se kolem 19 000 Kč. Celkové náklady na studium dosahují až 30 000 Kč. Poplatek zahrnuje ubytování, stravu, přípravu programu, odměny i cestovné pro lektory a soubor materiálů, které od nás v průběhu studia účastníci obdrží. Dopravu na místo konání si pedagogové vždy hradí sami.

 

Aktuální studium

Aktuálně kurz běží od června 2018 do srpna 2019.

Studium probíhá v těchto termínech:

 

 • 7.–9. června 2018 na Lipce, pracoviště Jezírko
 • 13.–19. srpna 2018 v Horním Maršově (Krkonoše)
 • 12.–14. října 2018 na Sluňákově u Olomouce
 • 7.–10. února 2019 na Lipce, pracoviště Jezírko
 • 12.–14. dubna 2019 na Sluňákově u Olomouce
 • 16.–19. května 2019 v Bílých Karpatech
 • 23. srpna  2019 na Sluňákově (závěrečné zkoušky)

 

CHYSTANÉ STUDIUM

Pro zájemce o specializační studium již nyní zveřejňujeme termíny pro příští rok. Kurz je plánován od listopadu 2019 do prosince 2020. Předpokládaná cena je 19 000 Kč.

Změna termínu a místa konání setkání není vyloučena (jen z vážných důvodů).

 • 15.–17. listopadu 2019 – Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce,
 • 27. února–1. března 2020 – Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, pracoviště Kamenná a Jezírko, Brno
 • 17.–19. dubna 2020 – Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, Litovelské Pomoraví
 • 20.–23. května 2020 – Bílé Karpaty, Starý Hrozenkov
 • 17.–23. srpna 2020 – SEVER – středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, Krkonošský národní park
 • 25. –27. září 2020 – Jeseníky, Šumpersko
 • Prosinec–leden 2021 –  závěrečné zkoušky, podle dohody s účastníky.

 

JAK SE PŘIHLÁSIT?

V únoru 2019 jsme začali připravovat studium, které bude zahájeno v listopadu 2019 a dostávají se k nám první přihlášky. Pokud budete mít zájem se do tohoto běhu (podrobný harmonogram najdete výše) také přihlásit, kontaktujte Pavlu Ehlovou (tel. 725 962 735, e-mail: pavla.ehlova(at)lipka.cz). Maximální počet účastníků studia je 25, s přihlášením proto doporučujeme neváhat.

 

 

OHLÉDNUTÍ

První lipkové studium pro koordinátory se uskutečnilo již ve školním roce 2006–2007 jako jedno z pěti pilotních Studií k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy v České republice, v rámci projektu Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. Během devíti let absolvovalo Lipkou garantovaná studia více než 270 koordinátorů, pedagogů základních a středních škol, nově i mateřských škol a domů dětí. Poslední studium s 23 účastníky z celé ČR běželo od října 2015 do listopadu 2016.

 

Zajímá vás, jak to na specializačním studiu vypadá? Pak nahlédněte do FOTOGALERIE.

FOTOGALERIE

© LIPKA 2019