BARVY ZEMĚ


Může být hrubá, kamenitá i jemná. Pojďte s námi prozkoumat, co vše se skrývá ve světě pod našima nohama. Uvidíte, že půda není jen pro krtky.


Rozšířená anotace


Vydáme se do neobyčejného světa, který se skrývá pod našima nohama. Společně se přesvědčíme, že půda není mrtvá a nudná, ale že představuje rozmanitou a zajímavou součást naší přírody. V rámci didaktických her se žáci dozvědí, z čeho se půda skládá, jak vzniká a jaký vliv na ni může mít činnost člověka. Žáci prozkoumají půdu do hloubky a seznámí se s živými tvory, kteří mají v půdě svůj domov. Žáci si vytvoří a na památku odnesou obrázek malovaný přírodními pigmenty.
Program je částečně terénní, výuka v terénu probíhá za každého počasí.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
3.–5. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a dobrá terénní obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití, podle počasí přibalte gumáky.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáky k pochopení důležitosti půdy a k uvědomění si rozmanitosti a jedinečnosti půdy a života v ní.

Výstupy
Žák/dítě:
  • vyjmenuje jednotlivé složky půdy
  • popíše, co je to humus, jak vzniká a proč je v půdě důležitý
  • seznámí se s některými půdními živočichy
  • prohlédne si, jak vypadá půdní sonda a jak se vlastnosti půdy mění s hloubkou
  • objasní význam půdy pro člověka


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní