HOSPODÁŘSTVÍ U ŠNOFOUSE

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Pohádka o panu Šnofousovi nás zavede k tématu životních potřeb domácích zvířat. Děti se seznámí s původem některých potravin, vyzkouší si kreslení husím brkem a stlučou si máslo ze smetany.


Rozšířená anotace


Program přiblíží dětem původ některých potravin praktickou činností a vede je k poznání závislosti člověka na zvířatech. Částečně se dotkneme i různých způsobů chovů domácích zvířat a jejich potřeb (ekologické zemědělství, velkochov).
Žáci si prakticky vyzkouší výrobu másla, hravou formou se doví životní potřeby domácích zvířat.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1.–2. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
10–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno-Pisárky, program probíhá v interiéru, za příznivého počasí i v zahradě.

Požadavky na účastníky
přezůvky, pití, svačinu


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáky k zamyšlení nad původem některých potravin a nad způsobem chovu domácích zvířat. Program dětem umožňuje prakticky se naučit výrobu některých potravin, a tím vytváří předpoklad pro ohleduplné zacházení se zvířaty a jejich produkty.

Výstupy
Žák/dítě:
  • analyzuje problém v příběhu pana Šnofouse a vybere řešení
  • pojmenují podle hmatu (peří, vlna atd.) hospodářské zvíře
  • přemýšlí o podmínkách chovu zvířat a o jejich přirozených potřebách a navrhnou šetrné způsoby chovu
  • popíší pocity ze simulační hry na slepice
  • žáci vyrobí máslo


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova/ Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Základní podmínky života


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní
  • kompetence občanské
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

© LIPKA 2019