MENU

Sázíme na přírodu

Ugandské přísloví říká: „Nejlepší období pro výsadbu stromů bylo před dvaceti lety. Druhé nejlepší období je teď.“

 

To, jak důležité je zasadit se o obnovu lesních porostů a výsadbu městské zeleně, pociťujeme v poslední době zejména v souvislosti s kůrovcovou kalamitou a klimatickou změnou. Vzniká čím dál více iniciativ, které organizují sázení stromů, rostou státní i obecní dotační programy, velké i menší firmy slibují, že za zakoupení jejich produktů vysadí nové stromy. Možností jak přispět je mnoho, každý strom se počítá, každý strom je cenný. A sázelo se i na Lipce…

V okolí pracoviště Jezírko na pozemcích Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny proběhlo v průběhu dvou minulých let hned několik etap obnovy lesa sázením různých druhů stromů.

 

Na místě bývalé smrkové monokultury, která byla poškozena suchem a následně v roce 2019 napadena třemi druhů kůrovců, byla v roce 2020 vysazena hlavní kostra porostu tvořená jeřábem břekem a jeřábem oskeruší. Prostor mezi nimi obsadí postupně přirozeným náletem dřeviny z okolí. Tím by mělo dojít k vytvoření druhově pestrého lesa, který bude v budoucnu snad lépe odolávat klimatické změně.

Na bývalém okrasném palouku zase do roku 2020 rostly cizokrajné stromy, které se však musely kvůli stáří vykácet. Nově byly vysázeny dřeviny u nás nepůvodní (líska turecká a kaštanovník setý). Porost by měly doplnit ještě cedry. Jsou to všechno dřeviny odolné vůči suchu, které by se mohly dobře uplatnit ve změněných přírodních podmínkách i u nás.

 

Na Slavnostech podzimu v říjnu jsme společně s veřejností v ovocném sadu pracoviště Jezírko vysadili různé druhy keřů a staré stromy byly doplněny novými. Jde nám o zachování pestrosti odrůd ovocných stromů, ale také o zvýšení biodiverzity celého území. Kvetoucí a plodonosné keře lákají opylovače, zajišťují jim dostatek potravy a úkrytů, plody keřů jsou zase vítanou potravou pro mnohé ptáky.

 

 

Celosvětový svátek Den stromů, který v Česku připadá na 20. října, oslavili na pracovišti Rozmarýnek společně s žáky jundrovských škol. V rámci pestrého programu jsme si s nimi povídali o významu smíšeného lesa, jak a proč ohrožuje stromy kůrovec nebo o tom, jak stromy dýchají.


Pokud se nerozhodnete stromy v rámci města či obce rovnou sázet, zasadit se o jejich blaho můžete i jinak. Například tím, že se postaráte o to, aby neměly žízeň. Vice inspirace naleznete na stránkách projektu zalejme.cz.

 

TIP na knihu pro děti

Peter Wohlleben: Slyšíš, jak mluví stromy? Talentovaný vypravěč, lesník a ochránce přírody Peter Wohlleben vás vtáhne do říše stromů, odhalí tajemství jejich řeči a odpoví na řadu méně obvyklých otázek. Aktuálně také vychází jeho další kniha s názvem Než stromům dojde dech s podtitulem „Jak se stromy učí zvládat změnu klimatu a proč nás les zachrání, když mu to dovolíme“.

 

Vánoční TIP už teď

Kupte sobě nebo svým blízkým vánoční jedličku v květináči a podpořte tak návrat jedlí do našich lesů a omezení plýtvání řezanými stromky. Na jaře pak jedličky můžete zasadit v lesní školce společně s lesníky města Brna, kteří je vypěstovali. Prodej vánočních jedliček organizuje od konce listopadu Rezekvítek společně s Nadací Veronica a Lesy města Brna, k zakoupení jsou i na pracovištích Lipky.

 

**