MENU

Mokřadní bludiště

Načerpejte inspiraci pro vaši zahradu – zvýšení biodiverzity a vlhkomilná flóra i fauna jsou na dosah ruky! Vyzkoušejte přirozené hospodaření s dešťovou vodou ve městě. Mokřadní biotopy jsou k jejímu zadržování výbornou volbou.

 

  • CO JE TO MOKŘAD?

Tvoří přechod mezi suchozemským a vodním ekosystémem. Jedná se o mokré, nevysychající nebo jen dočasně vysychající místo. Mokřady hrají důležitou roli při zachování biodiverzity, tvorbě mikroklimatu a při zadržování vody v krajině nebo na zahradě.

  • JAKÉ ROSTLINY?

Mezi běžné mokřadní druhy rostlin patří smldník bahenní (Peucedanum palustre), skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), pcháč bahenní (Cirsium palustre), zábělník bahenní (Comarum palustre), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris) či mechy rašeliníky (Sphagnum). Z chráněných rostlin např. bazanovec kytkokvětý (Naumburgia thyrsiflora) nebo vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata).

  • KDE VYBUDOVAT?

Je možné jej vybudovat tam, kde je přirozeně podmáčená plocha nebo je sem možné stáhnout vodu z okapů a zpevněných ploch. Na lehkých písčitých půdách je potřeba položit fólii, aby se voda neztrácela, ale na těžkých jílovitých půdách to třeba není.

V zahradě U Řeky si budete moci mokřad prohlédnout na jaře 2022, kdy bude vybudován. Nyní si na jeho místě můžete zahrát šachy!

 


**